Zasiłek rodzinny i fundusz alimentacyjny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 czerwca 2019

Zasiłek rodzinny i fundusz alimentacyjny - nowy okres zasiłkowy 2019/2020

Wnioski na zasiłek rodzinny i fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy 2019/2020 można składać:

  1. od dnia 1 lipca 2019 r. – drogą elektroniczną (https://empatia.mpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczna),
  2. od dnia 1 sierpnia 2019 r. – forma papierowa (osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Subkowach, ul. Józefa Wybickiego 19a, pokój nr 4).

W przypadku utraty dochodu w 2018 r. lub po tym roku do wniosku o zasiłek rodzinny oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć dokumenty lub oświadczenia potwierdzające ich utratę (np. świadectwo pracy, decyzję z Powiatowego Urzędu Pracy
o utracie zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenie od pracodawcy o udzielonym urlopie wychowawczym, decyzję o utracie renty, wykreślenie działalności gospodarczej, itp.) oraz dokument np. PIT 11, PIT 40A lub oświadczenie potwierdzający jego wysokość.

W przypadku uzyskania dochodu w 2018 r. lub po tym roku  należy dołączyć dokumenty lub oświadczenie np. umowę o pracę, decyzję o przyznaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenie o podjęciu zatrudnienia po zakończonym urlopie wychowawczym, decyzję
o przyznaniu renty, decyzję o zarejestrowaniu działalności gospodarczej, itp.) oraz dokument lub oświadczenie potwierdzający jego wysokość. W przypadku uzyskania dochodu w 2018 r. należy przedłożyć zaświadczenie lub oświadczenie z całego okresu zatrudnienia w 2018 r.  Natomiast w przypadku  uzyskania dochodu po 2018 r. wymagane jest zaświadczenie lub oświadczenie z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Subkowach, ul. Józefa Wybickiego 19a, 83-120 Subkowy, parter, pokój nr  4 lub pod nr telefonu 58 5368530 wew. 44 w następujące dni tygodnia:

  1. poniedziałek, środę i czwartek w godz. 7:15 – 15:15,
  2. wtorek w godz. 7:15 – 16:30,
  3. piątek w godz. 7:15 – 14:00.

 

Druki wniosków do pobrania: https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-06-19
Data publikacji:2019-06-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Justyna
Liczba odwiedzin:469