Informacja dla mieszkańców ul. Spacerowej i części ul. Sportowej w Subkowach

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 grudnia 2015

Informacja dla mieszkańców ul. Spacerowej i części ul. Sportowej w Subkowach

 

Niniejszym informuję, że:

 

  • w związku z zakończeniem budowy sieci kanalizacji sanitarnej właściciele nieruchomości położonych w ww. ulicach którzy dotychczas nie mieli stworzonych warunków włączenia posesji do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej zobowiązani są do wykonania przyłącza kanalizacyjnego na własny koszt (art. 15 ust 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków – Dz. U. z 2006 r. nr 123, poz. 858) w terminie do dnia 30 września 2015 r.

  • budowę można realizować na podstawie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej wydanych przez dzierżawcę sieci tj. Spółdzielnię Kółek Rolniczych w Subkowach, ul. Wodna 2, 83-120 Subkowy, tel.: (058) 536 85 11,

  • kto nie wykonuje ww. obowiązku, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) dopuszcza się wykroczenia i podlega karze grzywny,

  • przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

 

Wójt

Gminy Subkowy

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-12-21
Data publikacji:2015-12-21
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2481