"Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 grudnia 2015

Wszystkie odpady komunalne zebrane z terenu gminy Subkowy trafią do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów w Tczewie. Tam zgodnie ze swoim przeznaczeniem zostaną poddane procesom odzysku, segregacji i recyklingu.

W efekcie uzyska się odzysk surowców, ograniczenie ilości odpadów biodegradowalnych kierowanych na składowisko, minimalizację objętości odpadów składowanych na składowisku oraz ich ostateczne unieszkodliwienie zgodnie z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT) oraz polskimi i unijnymi wymogami prawnymi.

Projekt  "Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew" realizowany będzie w dwunastu lokalizacjach:

1. Tczew - Regionalny Zakład Unieszkodliwiania Odpadów,

2. Stegna - Stacja Przeładunkowa,

3. Pelplin - Stanowisko Przetwarzania Odpadów Budowlanych oraz Rekultywacja Składowiska Odpadów,

4. Rekultywacja 9 składowisk odpadów w: Miłocinie, Gołebiewie Wielkim, Miniętach, Malborku (2 składowiska), Lisewie Malborskim, Matowach Małych, Świerkach i Szaleńcu.

Projekt  RSGOT obejmuje 23 gminy w 5 powiatach zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami. Koszt całkowity projektu wynosi 146 520 249 zł brutto z czego dofinansowanie z Funduszu Spójności kształtuje się na poziomie 77,59 %.

Zapraszamy na stronę internetową Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie: http://www.zuostczew.pl

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-12-22
Data publikacji:2015-12-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3228