Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 czerwca 2017

Wójt Gminy Subkowy informuje, o wydaniu ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dotyczących:

  • obrębu geodezyjnego Wielka Słońca w związku z planowaną budową linii 110 kV;
  • fragmentu wsi Wielgłowy obejmującego działki oznaczone geodezyjnie nr 88/6, 88/10, 88,11, 88/13, 89/7, 89/8 i 89/9 w związku z planowanym wyznaczeniem terenu pod nowe funkcje i realizację  inwestycji o charakterze produkcyjno – usługowym.

 Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.bip.subkowy.pl  w zakładce Wójt – Obwieszczenia. Treść obwieszczeń została również umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu oraz tablicach w miejscowościach Wielka Słońca, Rybaki, Mały Garc i Wielgłowy.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-06-14
Data publikacji:2017-06-14
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:584