Inwestycje kanalizacyjne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 września 2018

W dniu 23.08.2018 r. Gmina Subkowy podpisała umowę z Firmą Handlowo-Usługową „KRZYŚ” z Jaranowa na budowę kanalizacji sanitarnej łączącej wieś Mały Garc ze zbiorczą siecią w Subkowach. Zakres robót obejmuje budowę:

  • sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U fi 200 mm o długości 135 mb,
  • przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U fi 160 mm o długości 39,00 mb,
  • sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE fi 90 mm o długości  1712 mb,
  • przepompowni ścieków w zbiorniku PEHD fi 1000 z dwoma pompami wraz z szafką energetyczną (zasilająco – sterowniczą), włazem żeliwnym D 400 oraz zasilaniem i monitoringiem - 1 szt. Wyposażenie przepompowni w ogrodzenie panelowe, utwardzenie jej terenu kostką betonową, oraz wykonanie drogi dojazdowej do przepompowni z kostki betonowej (215 m2),

oraz:

  • likwidację istniejącego zbiornika Imhoffa,
  • roboty przy nawierzchniach drogowych związane z ich odtworzeniem do stanu pierwotnego,
  • usunięcie ziemi urodzajnej z ponownym rozścieleniem,
  • uporządkowanie terenu po wykonanych robotach (humusowanie z obsiewem traw)..

Umowa określa, że całość robót zostanie wykonana do końca listopada b.r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-09-04
Data publikacji:2018-09-04
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Justyna
Liczba odwiedzin:1430