Gmina Subkowy

Ogłoszenie o przetargu

11 lutego 2019

 Wójt Gminy Subkowy

ogłasza czwarte przetargi ustne, nieograniczone

 na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Subkowy, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowo-usługowe:

lp.

nr działki

powierzchnia

w m2

położenie

księga

wieczysta

cena wywoławcza

w PLN

Wadium

w PLN

1

269/2

1232

Brzuśce, obręb ewidencyjny Brzuśce

GD1T/00016822/8

48 400,00

4 840,00

2

269/3

1463

Brzuśce, obręb ewidencyjny Brzuśce

GD1T/00016822/8

57 500,00

5 750,00

3

269/4

1212

Brzuśce, obręb ewidencyjny Brzuśce

GD1T/00016822/8

47 600,00

4 760,00

 

  1. Szczegółowe zapisy dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu znajdują się w Uchwale Nr XXVIII/237/13 Rady Gminy Subkowy z dnia 31 października 2013 r.

 

  1. Wadium należy wnieść w pieniądzu przelewem na rachunek w BS w Tczewie nr 41 8345 0006 0012 8717 2000 0014, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lutego 2019 r. . Za datę wniesienia wadium uważa się datę uznania (wpływu) na rachunku bankowym Urzędu Gminy w Subkowach.

 

  1. Przetargi odbędą się w dniu 15 lutego 2019 r. począwszy od godz. 11.00 co 30 min. wg kolejności ujętej ww. tabeli - w siedzibie Urzędu Gminy w Subkowach przy ul. Józefa Wybickiego 19a, w sali nr 8 (parter).

 

Pełna treść ogłoszenia o przetargach dostępna jest na stronie internetowej www.bip.subkowy.plmenu:tablica ogłoszeń→pkt: Przetargi – Przetarg na sprzedaż nieruchomości będących właśnością gminy Subkowy.

 Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Subkowy ul. Józefa Wybickiego 19 a, w referacie komunalnym pok. nr 14, telefon (58) 5368 – 530, fax (58) 5368 – 532, e-mail: urzad@subkowy.pl.

 

Subkowy, dnia 04.01. 2019 r.

 Wójt

Mirosław Murzydło

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-02-11
Data publikacji:2019-02-11
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Justyna
Liczba odwiedzin:779