Gmina Subkowy

Informacja

11 stycznia 2019

INFORMACJA

WÓJTA GMINY SUBKOWY

W SPRAWIE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA OBIEKTU

W związku z możliwością wystąpienia aktualnie zagrożeń wynikających głównie z możliwych intensywnych opadów śniegu informuję, że właściciel lub zarządca obiektu budowlanego dochowując należytej staranności jest obowiązany zapewnić, bezpieczne użytkowanie obiektu.  W szczególności jest zobowiązany do usuwania śniegu z dachów, sopli lodowych, oblodzeń w dojściach i dojazdach mogących spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia (obowiązek ten wynika z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane – Dz. U.  z 2018 r., poz.1202, ze zm).

Jednocześnie informuję, że w ramach posiadanych uprawnień wynikających z art. 19 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2006 r.  o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U.  z 2018 r., poz. 1401, ze zm) zostaną stosownie do sytuacji przeprowadzone kontrole obiektów zgodnie z wytycznymi otrzymanymi w tym zakresie od Wojewody Pomorskiego w pierwszej kolejności w obiektach powierzchniowych, budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach zamieszkania zbiorowego.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-01-11
Data publikacji:2019-01-11
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Justyna
Liczba odwiedzin:517