Gmina Subkowy

Zmiana stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

7 marca 2019

Informujemy, że Uchwałą nr III/30/19 Rady Gminy Subkowy z dnia 22 stycznia 2019 r. od 1 marca 2019 r. uległy zmianie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wynoszą obecnie:

  • 19 zł za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są segregowane;
  • 34 zł za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób zmieszany.

Zmiana stawki opłaty nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji – urząd automatycznie przeliczył opłaty.

Termin i sposób wnoszenia opłaty pozostał bez zmian, tj. do 15 dnia każdego miesiąca na indywidualne konto bankowe, u sołtysów lub za pomocą karty bankomatowej w Urzędzie Gminy w Subkowach, pokój nr 7.

Równocześnie przypominam, że obowiązek złożenia nowej deklaracji spoczywa na właścicielach tych nieruchomości, w których zmieniła się liczba osób (narodziny, zgony, wprowadzenie się nowego mieszkańca lub wyprowadzka, itp.). Liczba osób zgłoszonych w deklaracji powinna być równa faktycznie zamieszkującym.

Nową deklarację należy złożyć zawsze w ciągu 14 dni o dnia wystąpienia zmiany (żadne zmiany nie są dokonywane automatycznie na podstawienie zmian w ewidencji ludności).

Informujemy także, że informacje o systemie gospodarowania odpadami można uzyskać w Urzędzie Gminy w Subkowach – pokój nr 12, a o stanie swojego konta – w pokoju nr 7.

Zmiana stawek opłaty spowodowana jest znacznym wzrostem kosztów odbioru i transportu oraz zagospodarowania odpadów komunalnych.

W 2019 roku przewidywany koszt odbioru i transportu odpadów wyniesienie ok. 536 tysięcy zł. Dla porównania w 2018 roku wynosił 489 544,00 zł, a w 2017 r. – 425 811,30 zł.

W 2019 roku wzrośnie koszt zagospodarowania odpadów w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Tczewie, w tym dwóch największych frakcji odpadów, tj. zmieszanych (z 313,31 zł za tonę do 378,00 zł) i biodegradowalnych (z 43,20 zł za tonę do 113,40 zł).

Ponadto wzrośnie koszt zagospodarowania opon (z 32,40 zł za tonę do 194,40 zł) i odpadów wielkogabarytowych, czyli mebli itp. (z 293,87 zł za tonę do 388,80 zł).

W efekcie tych podwyżek, szacowany koszt zagospodarowania odpadów komunalnych w 2019 roku może przekroczyć 400 tysięcy złotych (w 2018 r. wynosił 312 573,00 zł, a w 2017 r. – 301 811,30 zł). Roczny koszt całego systemu może przekroczyć milion złotych (w 2018 r. wnosił 887 274,11 zł, a w 2017 r. – 811 901,68 zł).

Zmiana stawek pozwoli na zrównoważenie wpływów i wydatków.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-03-07
Data publikacji:2019-03-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Justyna
Liczba odwiedzin:1125