Gmina Subkowy

Na plantacjach pszenżyta ozimego stwierdzono występowanie rdzy żółtej

19 maja 2017

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Gdańsku Oddział: Nowa Wieś przesyła KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN.

Na plantacjach pszenżyta ozimego stwierdzono występowanie rdzy żółtej. Decyzję o sposobie i terminie zwalczania rdzy żółtej  na plantacjach pszenżyta ozimego należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji. Wysoka wilgotność oraz niskie temperatury w okresie kwietnia i maja stanowiły doskonałe warunki dla rozwoju rdzy żółtej zbóż i traw.

Sprawca choroby grzyb Puccinia striiformis. W przeciwieństwie do pozostałych znanych producentom rolnym gatunków rdzy (P.recondita oraz P.graminis) optimum termalne rozwoju osiąga w temperaturach ok.10°C       i w takiej temperaturze kiełkujące zarodniki dokonują penetracji liści. W warunkach sprzyjających rdza żółta poraża całą roślinę, co może powodować straty w plonie sięgające 50 -70%, w latach endemicznego wystąpienia choroby nawet 100%.

Objawy choroby mogą pojawić się na wszystkich nadziemnych częściach rośliny .Na liściach obserwuje się wydłużone chlorotyczne pasy ograniczone nerwami, a na nich w rzędach ułożone uredinia sprawcy choroby.

W przypadku stwierdzenia wystąpienia choroby należy w oparciu o próg ekonomicznej szkodliwości wykonać zabieg środkami ochrony roślin.

Środki ochrony roślin:

Dostęp do informacji o środkach ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

 Uwagi:

Z dniem 1 stycznia 2014 r. wszedł w życie obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin przez wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin. Szczegóły na stronie: http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Produkcja-roslinna/Ochrona-roslin/Integrowana-ochrona-roslin
Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin:

Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.

 

Województwo: pomorskie, powiat:  starogardzki, tczewski. Agrofag: RDZA ŻÓŁTA ZBÓŻ I TRAW. Roślina: Pszenżyto ozime. Data publikacji komunikatu: 18.05.2017

tel., fax: 58/56-225-65

e-mail: o-starogard-gdanski@piorin.gov.pl

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-05-19
Data publikacji:2017-05-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:951