Gmina Subkowy

Ogłoszenie o przetargu

9 stycznia 2018

 Wójt Gminy Subkowy

ogłasza drugie przetargi ustne, nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości  stanowiących własność gminy Subkowy, przeznaczonych  w  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowo-usługowe:

 

lp.

nr działki

powierzchnia

w m2

położenie

księga

wieczysta

cena wywoławcza

w PLN

Wadium

w PLN

1

249/5

1140

Wielgłowy, obręb geodezyjny Brzuśce

GD1T/00030893/0

38 700,00

3 870,00

2

249/6

1234

Wielgłowy, obręb geodezyjny Brzuśce

GD1T/00030893/0

41 900,00

4 190,00

3

249/7

1114

Wielgłowy, obręb geodezyjny Brzuśce

GD1T/00030893/0

37 900,00

3 790,00

4

249/8

1127

Wielgłowy, obręb geodezyjny Brzuśce

GD1T/00030893/0

38 300,00

3 830,00

 

  1. Szczegółowe zapisy dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu znajdują się w Uchwale Nr XXVIII/237/13 Rady Gminy Subkowy z dnia 31 października 2013 r.

 

  1. Wadium należy wnieść w pieniądzu przelewem na konto BS Tczew, nr konta: 41 8345 0006 0012 8717 2000 0014, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lutego 2018 r. włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się datę uznania (wpływu) środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Subkowach.

 

  1. Przetargi odbędą się w dniu  16 lutego 2018 r. począwszy od godz. 10.00 co 30 min. wg  kolejności ujętej ww. tabeli - w siedzibie Urzędu Gminy w Subkowach przy ul. Józefa Wybickiego 19a, w sali nr 8 (parter).

 

      Pełna treść ogłoszenia o przetargach dostępna jest na stronie internetowej www.bip.subkowy.pl→menu: tablica ogłoszeń→pkt: Przetargi – Przetarg na sprzedaż nieruchomości będących właśnością gminy Subkowy.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Subkowy ul. Józefa Wybickiego 19 a,  w referacie komunalnym pok. nr 14, telefon (58) 5368 – 530, fax (58) 5368 – 532, e-mail: urzad@subkowy.pl.

 

Subkowy, dnia 04.01.2018 r.

 

Wójt

 Mirosław Murzydło

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-01-09
Data publikacji:2018-01-09
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:916