Gmina Subkowy

Konsultacje projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Subkowy na 2018 rok

5 lutego 2018

Informuje się, że Wójt Gminy Subkowy opracował projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Subkowy na 2018 rok. Projekt Programu przekazuje się do zaopiniowania, zgodnie z art. 11a ust.7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2017 r. poz.1840) organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy Subkowy.

W związku z powyższym zachęca się do zapoznania się w ww. dokumentem i przesłania swoich uwag do projektu programu poprzez wypełnienie stosownego formularza.

Wypełniony i podpisany, przez upoważnionego przedstawiciela organizacji, o której mowa powyżej, formularz prosimy kierować na adres:

Urząd Gminy w Subkowach

ul. Józefa Wybickiego 19 a

83-120 Subkowy

Termin składania uwag upływa z dniem 25 lutego 2018 r.

Konsultacje

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-02-05
Data publikacji:2018-02-05
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:928