Gmina Subkowy

Dotacja - utylizacja azbestu

16 maja 2018

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił kolejną edycję konkursu pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2018). Konkurs obejmuje zadania polegające na:

1) demontażu, zabezpieczeniu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest,

2) transporcie, zabezpieczeniu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest (dotyczy płyt zdemontowanych i składowanych na działce).


Osoby zainteresowane udziałem w konkursie mogą składać wnioski do Urząd Gminy w Subkowach, ul. Józefa Wybickiego 19A, 83-120 Subkowy, w nieprzekraczalnym terminie do 30.05.2018 r.

Za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu.

Poniżej publikujemy wzór wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. Wnioski dostępne są również w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy w Subkowach.

Do wniosku należy dołączyć zdjęcia obrazujące stan istniejący.

Informacji w przedmiotowej sprawie udziela w godzinach pracy urzędu: Adam Sobieraj – inspektor ds. Ochrony Środowiska:

 

Rozpatrywane będą wyłącznie kompletne wnioski, złożone w wyznaczonym terminie.

W przypadku ograniczonych środków finansowych, wnioski kwalifikowane będą według kolejności wpływu.

 

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-05-16
Data publikacji:2018-05-16
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:404