Gmina Subkowy

Ogłoszenie

11 października 2018

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365) - w związku ze złożeniem przez Stowarzyszenie „Pomoc za Jeden Uśmiech” oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego informuję, że każdy może zgłaszać uwagi dotyczące oferty. Uwagi i propozycje można zgłaszać
w terminie do 25 października 2018 r., osobiście w Urzędzie Gminy w Subkowach lub poprzez ich przesłanie w wersji elektronicznej na adres: urzad@subkowy.pl.

Informacja o wynikach konsultacji zamieszczona zostanie na stronach internetowych: www.subkowy.pl, www.bip.subkowy.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Subkowach.

Informacji w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi udziela pracownik Urzędu Gminy Justyna Dziak pok. nr 10, tel. 58 5368501,521,529,530,532 wew. 57.

 

Subkowy, dnia 11 października 2018 r.

Wójt

Mirosław Murzydło

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-10-11
Data publikacji:2018-10-11
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Justyna
Liczba odwiedzin:677