Gmina Subkowy

Aktualności

Artykuły

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

23 czerwca 2017
Przejdź do - Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

Dla uczniów w tym roku ostatnim dniem nauki szkolnej był piątek 23 czerwca. Na zakończeniu byli obecni przedstawiciele gminnych jednostek  naszej gminy, przedstawiciele Rady Rodziców, jak i też spora grupa rodziców. Podczas uroczystości wręczone zostały świadectwa w wyróżnieniem dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce. Wójt Gminy Mirosław Murzydło wręczył "Nagrody Wójta"- stypendia dla szczególnie zdolnej młodzieży.  Fundacji Uśmiech Dziecka także uhonorowała stypendiami zdolną młodzież z Gminy Subkowy. Listy gratulacyjne otrzymali rodzice uczniów wzorowych. Ten rok był rokiem wybitnych osiągnięć sportowych - specjalnie podziękowaliśmy naszej ekipie dziewcząt, która zdobyła brązowy medal Mistrzostw Polski w Piłce nożnej (Ogólnopolska Gimnazjada Młodzieży Szkolnej w Głuchołazach).

Prace remontowe w NZOZ HIPOKRATES

23 czerwca 2017
Przejdź do - Prace remontowe w NZOZ HIPOKRATES

W NZOZ HIPOKRATES w Subkowach rozpoczęte zostały roboty wymiany stolarki okiennej. Wymianę przeprowadza firma MASZROL z Siwiałki. Wymieniane są drewniane okna zamontowane w pomieszczeniach znajdujących się na pierwszej kondygnacji obiektu. Nowe okna wykonane z PCV podniosą wskaźnik izolacyjności budynku oraz jego estetykę. Jest to ostatni etap robót związany ze stolarką okienną – po montażu nowych okien cały obiekt będzie posiadał okna spełniające nową normę cieplną.

Prace pielęgnacyjne boiska w Subkowach

23 czerwca 2017

 Firma ZUK WEMA Sp.  z o.o.  z Kolnika przeprowadziła prace pielęgnacyjne nawierzchni płyty boiska do piłki nożnej w  Subkowach.

W ramach robót wykonano na nawierzchni zielonej boiska o wymiarach 105 x 65 (m).

  • areację;
  • wertykulację;
  • piaskowanie z użyciem ok. 51 ton żwiru kalibrowanego;
  • szczotkowanie.

Po przeprowadzonych pracach nawierzchnia nie może być użytkowana przez okres 3 tygodni a zatem pełną użytkowność osiągnie wraz z rozpoczęciem sezonu piłkarskiego.

Wycinka drzew - kolejna zmiana przepisów!

20 czerwca 2017

Od 17 czerwca obowiązują zmienione zasady wycinki drzew m.in. na posesjach prywatnych. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany:

1) Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia dla drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

- 80 cm - topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

- 65 cm - kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego,

- 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

2) W przypadku zamiaru wycinki drzew przekraczających  ww. obwody pni drzew, właściciel nieruchomości obowiązany jest dokonać zgłoszenia do urzędu gminy.

3) Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, rysunek lub mapę określająca usytuowanie drzewa na nieruchomości.

4) Po zgłoszeniu chęci wycinki przez właściciela nieruchomości, organ ma 21 dni na dokonanie wizji lokalnej na działce. Po dokonaniu oględzin organ ma kolejne 14 dni na wyrażenie ewentualnego sprzeciwu wobec wycinki. Brak sprzeciwu oznaczać ma tzw. milczącą zgodę na przeprowadzenie wycinki. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin, usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia. 

5) Organ może zakazać wycinki m.in. w związku z rodzajem terenu na którym usytuowane jest drzewo lub jeśli drzewo jest np. cenne przyrodniczo, tzn. nosi znamiona drzewa pomnikowego. Kryteria, na podstawie których organ może wydać taki zakaz, mają zostać określone w rozporządzeniu ministra środowiska.

6) Jeśli przed upływem pięciu lat od dokonania przez organ oględzin, właściciel wystąpi o pozwolenie na budowę związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie ona realizowana na części nieruchomości, gdzie rosły usunięte drzewa, będzie musiał uiścić opłatę za wycinkę tych drzew.

Sesja Rady Gminy Subkowy

19 czerwca 2017

Zapraszamy na XXIX Sesję Rady Gminy Subkowy, która odbędzie się w dniu 22 czerwca 2017 r. tj. czwartek o godz. 9.30 w sali narad Urzędu Gminy w Subkowach.

Czytaj więcej o: Sesja Rady Gminy Subkowy

Projekt Kodeks drogowy jak kodeks rycerski

19 czerwca 2017
Przejdź do - Projekt Kodeks drogowy jak kodeks rycerski

W gminie Subkowy ruszył projekt "Kodeks drogowy jak kodeks rycerski". Realizatorem projektu jest Dom Kultury w Subkowach, przy udziale uczniów Szkoły Podstawowej im. Leonida Teligi w Subkowach. Pierwszym elementem projektu było dwudniowe szkolenie z zakresu bezpieczeństwa w dniach 10-11 czerwca 2017 r. w Grodzie Żywej Historii "Kerin" w Subkowach. Uczniowie wykonali kamienne znaki drogowe, które wykorzystali do oznakowania zasad poruszania się w grodzie. Dodatkowo miała miejsce pogadanka o historii poruszania się po drogach i zabawy nawiązujące do zasad bezpieczeństwa.

Ważnym punktem była wycieczka rowerowa, podczas której  odbyło się spotkanie z obsługą autostrady. Po noclegu pod namiotami uczestnicy szkolenia wzięli udział w grze geocachingowej (gra terenowa ze skrytkami).

Dodatkowo zaplanowano: przygotowanie ulotki i tarczy rycerskiej z kodeksem drogowym, rzeźby trzymającej tarczę. Ponadto odbędzie się gminny konkurs plastyczny i warsztaty dla klas 0 - III, które przeprowadzą uczniowie biorący udział w szkoleniu.

Projekt KODEKS DROGOWY JAK KODEKS RYCERSKI współfinansowany przez Gdańsk Transport Company S.A. w ramach konkursu „AMBERONE BLISKO NAS”.

Zakończono roboty przy budowie sieci wodociągowych w Waćmierzu i Subkowach

14 czerwca 2017
Przejdź do - Zakończono roboty przy budowie sieci wodociągowych w Waćmierzu i Subkowach

Zostały zakończone roboty przy budowie sieci wodociągowych w Waćmierzu i Subkowach. Wykonawca Zakład Instalacji Sanitarnych i CO Jan Miętki z Liniewa ukończył prace przed planowanym umownym terminem. W wyniku realizacji inwestycji do zbiorczej sieci zostały włączone dwa gospodarstwa rolne i 4 odbiorców w budynku wielorodzinnym.

W dalszym ciągu trwają roboty budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Radostowie. Aktualnie Wykonawca -  Firma ARS Arkadiusz Stubba  z Kolnika – prowadzi prace w drodze wewnętrznej stanowiącej dojazd do działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Metodą przecisku lub przewiertu w większości zostały wykonane przejścia  pod drogą powiatową i wojewódzką. Analizując zakres robót wykonanych i aktualny stopień zaangażowania prac  należy przypuszczać, że umowny termin zakończenia przewidziany do końca czerwca zostanie dotrzymany.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

14 czerwca 2017

Wójt Gminy Subkowy informuje, o wydaniu ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dotyczących:

  • obrębu geodezyjnego Wielka Słońca w związku z planowaną budową linii 110 kV;
  • fragmentu wsi Wielgłowy obejmującego działki oznaczone geodezyjnie nr 88/6, 88/10, 88,11, 88/13, 89/7, 89/8 i 89/9 w związku z planowanym wyznaczeniem terenu pod nowe funkcje i realizację  inwestycji o charakterze produkcyjno – usługowym.

 Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.bip.subkowy.pl  w zakładce Wójt – Obwieszczenia. Treść obwieszczeń została również umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu oraz tablicach w miejscowościach Wielka Słońca, Rybaki, Mały Garc i Wielgłowy.

Ćwierć Świata w Subkowach

14 czerwca 2017
Przejdź do - Ćwierć Świata w Subkowach

Zapraszamy na spotkanie z Henrym Dunhamem i Samem Crimpem, którzy przyjeżdżają do nas prosto z Londynu, aby opowiedzieć o swojej niezwykłej wyprawie charytatywnej.

Więcej informacji Kathmandu-it.uk

Dzień Dziecka

13 czerwca 2017
Przejdź do - Dzień Dziecka

Zapraszamy na Dzień Dziecka.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-12-16
Data publikacji:2015-12-16
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:69046