Gmina Subkowy

Prawo i dokumenty

Artykuły

Aktualne uchwały dotyczące odpadów komunalnych

4 lipca 2018

Poniżej publikujemy linki do aktualnych uchwał dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi:

1. Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach
http://subkowy.polskieprawomiejscowe.pl/ShowAct/907eeef1-8bb1-44db-aac1-d2d08d2bfd3b/

2. Termin, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami
http://subkowy.polskieprawomiejscowe.pl/ShowAct/5b595ce2-619d-4f5b-8ce6-95469e70ccbb/

3. W sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
http://subkowy.polskieprawomiejscowe.pl/ShowAct/8d93ad75-c12e-4cf2-bf27-9974a0e8a94b/

4. Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
http://subkowy.polskieprawomiejscowe.pl/ShowAct/87a47d8e-f8db-4bf5-a1e6-ee3803ecfe43/

5. W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
http://subkowy.polskieprawomiejscowe.pl/ShowAct/ecd751ae-39f8-469e-8ec4-e53ca7022985/

6. Sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
http://subkowy.polskieprawomiejscowe.pl/ShowAct/92c8a558-fc4b-40a7-bcf3-ff5031270ef8/

Aktualna deklaracja za odpady komunalne

22 grudnia 2015

Uchwała w sprawie utworzenia PSZOK

22 grudnia 2015

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-12-18
Data publikacji:2015-12-18
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:23863