Gmina Subkowy

Najnowsze aktualności

Witaj.
Strona internetowa Gminy Subkowy - zapraszamy! Więcej informacji i te wcześniejsze w dziale Aktualności.

 

Artykuły

Nabór wniosków w ramach konkursu „Działaj Lokalnie” 2020

22 maja 2020
Powiększ zdjęcie

Fundacja Pokolenia ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu „Działaj Lokalnie” 2020. O dofinansowanie pomysłów mogą ubiegać się minimum 3-osobowe grupy nieformalne mieszkańców oraz organizacje pozarządowe z powiatu tczewskiego. Maksymalna kwota dotacji to 6000zł.

Czytaj więcej o: Nabór wniosków w ramach konkursu „Działaj Lokalnie” 2020

Zbiórka uliczna odpadów w czerwcu

21 maja 2020

Informujemy, że w dniach 2-4 czerwca odbędzie się zbiórka uliczna odpadów.

 W celu sprawnego przeprowadzenia zbiórki odpadów, osoby zainteresowane prosimy o kontakt z urzędem gminy do dnia 29 maja.

Tel. 58 536 85 01, wew. 51 lub 50.

W ramach zbiórki przekazać można odpady wielkogabarytowe, sprzęt AGD i RTV, zużyte opony (od samochodów osobowych, motorów, rowerów itp.), duże zabawki, materace, dywany, ramy okienne (bez szyb), armatura sanitarna z tworzyw lub metalowa.

Nie są zbierane takie odpady jak duże opony (m.in. z ciągników, sprzętu rolniczego, pojazdów ciężarowych), całe okna, azbest, odpady budowlane, opakowania i zbiorniki po środkach rolniczych.

Szczegółowy harmonogram:
2 czerwca – Gorzędziej, Narkowy,
3 czerwca – Rybaki, Mała Słońca, Wielka Słońca, Rybaki, Mały Garc,
4  czerwca – Subkowy,
5 czerwca – Wielgłowy, Brzuśce, Waćmierz, Radostowo, Starzęcin.

Kolejna zbiórka odpadów zostanie przeprowadzona we wrześniu.

Czytaj więcej o: Zbiórka uliczna odpadów w czerwcu

Ogólnopolski Tydzień Bibliotek 2020

21 maja 2020
Powiększ zdjęcie

Wszystko, co dobre szybko się kończy… Ogólnopolski Tydzień Bibliotek 2020 pożegnaliśmy 15 maja, dziękując wszystkim Czytelnikom za wspólna zabawę, która trwała od 8 maja. Wszystkim Tym, którzy rozwiązywali krzyżówki, na chwilę stawali się książkowymi detektywami, niestraszne były dla Nich robótki ręczne jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Mamy nadzieję, że miło spędzili czas, bawiąc się razem z Biblioteką. Gminna Biblioteka Publiczna przygotowała specjalną niespodziankę dla Czytelników teatr kamishibai, a w nim bajkę pt.: ”Siła przyjaźni”. Bajka została napisana przez Monikę Libiszewską, ilustracje wykonał Radosław Libiszewski.  Została udostępniona w mediach społecznościowych. Jak dotąd przedstawienie wyświetliło 347 osób. Dziękujemy za pochlebne recenzje, które są motorem dla nas do dalszych działań w tym kierunku. Zapraszamy do odwiedzin na facebooku, oraz na stronie internetowej Gminnej Biblioteki.

Czytaj więcej o: Ogólnopolski Tydzień Bibliotek 2020

Harmonogram dowozów na zajęcia w dniach 25-29 maja 2020 r.

21 maja 2020

Harmonogram dowozów na zajęcia w dniach 25-29 maja 2020 r. w załączniku.

 

Czytaj więcej o: Harmonogram dowozów na zajęcia w dniach 25-29 maja 2020 r.

Komunikat w sprawie biegu terminów w postępowaniach

20 maja 2020

16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875). Przedmiotową ustawą uchylono art. 15zzr i art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695), w związku z powyższym:

terminy, których bieg został wstrzymany lub zawieszony na podstawie art. 15zzr ust. 1 lub art. 15zzs ust. 1 ww. ustawy z dnia 2 marca 2020 r.:

  • terminy, których bieg nie rozpoczął się na podstawie art. 15zzs ust. 1 lub art. 15zzr ust. 1 ww. ustawy z dnia 2 marca 2020 r., rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy z dnia 14 maja 2020 r., co oznacza, że pierwszym dniem terminu będzie 24 maja 2020 r.;

  • terminy, których bieg uległ zawieszeniu na mocy art. 15zzr ust. 1 lub art. 15zzs ust. 1 ww. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy z dnia 14 maja 2020 r., co oznacza, że terminy te będą biegły dalej od 24 maja 2020 r.

Czytaj więcej o: Komunikat w sprawie biegu terminów w postępowaniach

Ponowne otwarcie PSZOK-u

19 maja 2020

Informujemy, że od dnia 28 maja w każdy czwartek w godzinach 7:15-8:30 otwarty będzie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Subkowach przy ul. Sportowej 1a.
Podczas przekazywania odpadów prosimy o zachowaniu zasad bezpieczeństwa, zakrywaniu ust i nosa, używaniu rękawiczek oraz nieprzebywaniu w Punkcie osób nieoddających bezpośrednio odpadów.

Czytaj więcej o: Ponowne otwarcie PSZOK-u

Konkurs "Piękna Wieś"

19 maja 2020

Informujemy, że w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „COVID-19”, a także mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników oraz komisji oceniającej konkurs „Piękna Wieś”, konkurs na terenie naszej gminy nie zostanie w bieżącym roku przeprowadzony.

Czytaj więcej o: Konkurs "Piękna Wieś"

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

19 maja 2020
Powiększ zdjęcie

W dniu dzisiejszym tj. 18.05.2020 r. przystąpiliśmy do realizacji umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Gdańsku na dotację w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Subkowy. Całkowity koszt zadania to kwota ok. 39.000,00 zł, z czego kwota dotacji wynosi do 32.800,00 zł. Pozostałe koszty zostaną pokryte ze środków budżetu gminy.  Zadanie dotyczy wniosków złożonych przez mieszkańców gminy w lipcu 2019 r., w ramach ogłoszonego konkursu. Planowany efekt rzeczowy i ekologiczny to unieszkodliwienie z terenu gminy odpadów zawierających azbest o masie ok. 86 ton. Usługę świadczy firma ECOPOL Sp. z. o. z siedzibą w Pruszczu, która w ramach wykonywanych prac zajmuje się: demontażem, zabezpieczeniem, ważeniem, odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem płyt azbestowych.

Czytaj więcej o: Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Gminna Biblioteki Publicznej w Subkowach otwarta

11 maja 2020
Powiększ zdjęcie

Z radością informujemy, że z dniem 12  maja 2020r. nastąpi ponowne otwarcie Gminnej Biblioteki Publicznej w Subkowach dla czytelników. Po konsultacjach z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Tczewie oraz Urzędem Gminy w Subkowach dotyczących zapewnienia procedur związanych z bezpieczeństwem czytelników i pracowników naszej placówki możemy powrócić do ulubionej działalności, a mianowicie wypożyczeń. Zgodnie z przyjętymi procedurami biblioteka będzie pracowała w trochę zmienionej formie. Zostało przygotowane okno podawcze dla zwrotu i wypożyczeń książek przy wejściu do budynku biblioteki. Prosimy o zapoznanie się z nowymi zasadami bezpieczeństwa dla czytelników, oraz godzinami dostępności w czasie epidemii. Dziękujemy za życzliwość i zrozumienie tymczasowych niedogodności. Na uwadze mamy nade wszystko bezpieczeństwo Państwa oraz personelu biblioteki.

Biblioteka będzie czynna:

poniedziałek - czwartek 10:00 - 16:00

 piątek 8:00 - 14:00

Czytaj więcej o: Gminna Biblioteki Publicznej w Subkowach otwarta

Do naszych szkół trafiło 23 nowych laptopów

8 maja 2020
Powiększ zdjęcie logo

Do szkół z terenu gminy Subkowy trafiły już komputery, zakupione przez subkowski samorząd w ramach programu Zdalna Szkoła, polegającego na wsparciu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Dzięki zdobytym środkom w wysokości 59 999,87  złotych, udało się kupić 23 nowych laptopów.

Do Zespołu Szkół w Subkowach przekazano 16 laptopów, a do Zespołu Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy - 7 laptopów. Zakupiony sprzęt został rozdzielony proporcjonalnie do ilości uczniów w danej placówce. Sprzęt będzie wypożyczany uczniom do domu, aby mogli zdalnie wykonywać zadania, przydzielane przez nauczycieli.

Inwestycję zakupu sprzętu komputerowego zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

 
Czytaj więcej o: Do naszych szkół trafiło 23 nowych laptopów