Gmina Subkowy - portal informacyjny subkowy.pl

Radostowo

SOŁTYS
Teresa Zielińska


RADA SOŁECKA
1. Adam Pelcer  - Przewodniczący Rady Sołeckiej
2. Danuta Chojnacka
3. Agnieszka LewińskaO SOŁECTWIE
Wieś Radostowo leży w linii prostej 3 km od miejscowości Subkowy, w kierunku zachodnim, przy drodze wojewódzkiej nr 230 i 1,5 km od stacji PKP Subkowy. Integralną częścią sołectwa Radostowo jest przysiółek ? wieś Starzęcin.

Radostowo wchodzące w skład Ziemi Gniewskiej,  w XIII w. było własnością Racibora, brata księcia pomorskiego Sambora II. Bezdzietny Racibor darował Ziemie te Cystersom z Oliwy. Darowiznę tę potwierdził w roku 1224 książę Sambor w Tymowie. Dochody z jej użytkowania  mieli Cystersi przeznaczyć na budowę nowego klasztoru, stary, bowiem zniszczyli Prusacy. Na mocy wspomnianej umowy otrzymali ponadto Cystersi 10 włók (17,95 ha wg prawa chełmińskiego), w Rajkowach. Po śmierci Racibora, książę Sambor II zagniewany na Cystersów, ziemię tę obiecał Krzyżakom. 18 maja 1282 roku Krzyżacy otrzymali Ziemię Gniewską z wyjątkiem dwóch majątków: Rajków i Radostowa, które w dalszym ciągu pozostały w rękach cysterskich.

W Radostowie znajduje się zespół dworsko ? parkowy, który pochodzi z końca XVIII wieku i poł. XIX i składa się z części gospodarczej, w której centralny plac otacza zabudowa folwarczna oraz części reprezentacyjnej z dworem i parkiem.

Zespół dworsko ? parkowy w Radostowie jest wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego z uwagi na jego walory kulturowe, jaką tworzy zespół o ciągłości tradycji miejsca, walory przestrzenno ? historyczne, istniejącej zabudowy oraz przyrodnicze, jakie przedstawia drzewostan parku.

Dwór założony na planie litery L z niewielkimi dobudówkami, dwukondygnacyjny, przykryty dwuspadowym dachem, elewacje oprócz barokizującego portalu pozbawione elementów wystroju. Po północnej stronie dworu na obecnym terenie parku stoi kuźnia ? jest to budynek ceglany z otwartym podcieniem wspartym na drewnianych słupach, przykryty dwuspadowym daszkiem pokrytym dachówką.

Obecnie w dworku mieści się Gospodarstwo Agroturystyczne ?Pod Platanem?.

Sołectwo Radostowo zamieszkuje ok. 550 mieszkańców, z czego zdecydowana większość to osoby młode.

Samorząd Gminy Subkowy przy wsparciu unijnym wybudował w sołectwie Wiejski Dom Kultury, który służy rozwijaniu w środowisku wiejskim wszelkich możliwych form działalności kulturalnej.  W Radostowie prężnie działa klub sportowy Świt Radostowo oraz Koło Gospodyń Wiejskich.