Gmina Subkowy - portal informacyjny subkowy.pl

Dowozy do punktu szczepień

W związku z realizacją szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 mieszkańcom gminy Subkowy, którzy mają trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień w NZOZ Hipokrates w Subkowach, Gmina Subkowy zapewni bezpłatny transport.

Osoby uprawnione do dowozu do punktu szczepień:

  1. osoby niepełnosprawne, tj. posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
  2. osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień.

Podczas rejestracji bezpośrednio w punkcie szczepień, należy zgłosić potrzebę zapewnienia transportu przez gminę. Warunkiem zapewnienia transportu jest złożenie oświadczenia o braku możliwości samodzielnego dotarcia do punktu szczepień lub posiadaniu orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności (pacjent może zostać poproszony przez gminę o okazanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności).

Harmonogram rejestracji:

Na konkretny termin szczepienia mogą zarejestrować się:

  • od 15 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 80 lat;
  • od 22 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 70 lat;

Szczepienia dla tych osób rozpoczną się 25 stycznia 2021 r.

 

Numery telefonów:

  • NZOZ Hipokrates – 58 536-85-20 (rejestracja, zgłoszenie potrzeby zapewnienia transportu).
  • Ogólnopolska, całodobowa i bezpłatna infolinia - 989 (informacja i rejestracja).
  • Koordynator ds. transportu – 58 536-85-01 wew. 38.

 

Zasady bezpiecznego transportu do punktów szczepień przeciw COVID-19 w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce tutaj.