Gmina Subkowy - portal informacyjny subkowy.pl

Instalacja przetwarzania odpadów

Wszystkie odpady komunalne zebrane z terenu gminy przekazywane są do zagospodarowania we właściwej Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, którą dla gminy Subkowy jest Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. ul. Rokicka 5a, 83-110 Tczew.