Gmina Subkowy - portal informacyjny subkowy.pl

Nowelizacja ustawy o Karcie Dużej Rodziny

W dniu 9.06.2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o Karcie Dużej Rodziny, wprowadzająca istotne zmiany dla beneficjentów programu.

Zgodnie z nowym brzmieniem ustawy, z dniem 30.06.2021 r. aplikacja mKDR zostanie zamknięta, a każdy posiadacz aktywnej karty będzie mógł korzystać z karty poprzez aplikację mObywatel. Oznacza to, że wszystkie aktywne Karty Dużej Rodziny uzyskają formę elektroniczną, za wyjątkiem kart osób, które nie mają dostępu do aplikacji mObywatel (np. cudzoziemcy). Karty Dużej Rodziny w formie tradycyjnej zachowają swoją ważność.

Specyfika aplikacji mObywatel umożliwia rezygnację z konieczności wnioskowania o elektroniczną formę Karty Dużej Rodziny. Aplikacja  umożliwia pobranie Karty w wersji elektronicznej każdemu posiadaczowi Karty, posiadającemu PESEL oraz dowód osobisty, a w przypadku dzieci mLegitymację, który zaloguje się do tej aplikacji. Aplikacja mObywatel na smartfony posiada kilka funkcji. Rodzic może posiadać na swoim smartfonie Karty swoich dzieci oraz małżonka. Aplikacja umożliwia logowanie się poprzez szybki dostęp - podając kod pin. Korzystać z Karty Dużej Rodziny można poprzez pobranie bezpłatnej aplikacji mobilnej mObywatel z Google Play lub Apple Store na swój telefon. Aplikacja poprowadzi automatycznie do uruchomienia karty na smartfonie.

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej. Rodzicem lub małżonkiem rodzica w rodzinie wielodzietnej są osoby, które mają lub miały na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na ich wiek. Karta Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom, jeśli w dniu składania wniosku co najmniej trójka dzieci nie skończyła 18 roku życia lub 25 roku życia (pod warunkiem, że uczy się w szkole lub szkole wyższej) lub posiada orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wniosek o Kartę Dużej Rodziny można złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Subkowach, ul. Józefa Wybickiego 19a, 83-120 Subkowy lub poprzez portal Emp@tia – empatia.mpips.gov.pl.