Gmina Subkowy - portal informacyjny subkowy.pl

Umowa na ?Stworzenie nowego ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w Subkowach?

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. ?Stworzenie nowego ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w Subkowach? mająca na celu wzrost aktywności obszaru dla mieszkańców i turystów oraz rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej  na dz. nr 190/13 w Subkowach, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania ?Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER?przyznanego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania ?Wstęga Kociewie? w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020.

Przewidywany wynik operacji: poprawa warunków rekreacyjnych na terenie gminy poprzez zaspokojenie potrzeb wypoczynku i aktywnego spędzania wolnego czasu.

Gminie Subkowy na operację pn ?Stworzenie nowego ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w Subkowach? została przeznaczona pomoc finansowa w wysokości 139 986,00 zł.

W ramach realizacji zadania zostanie rozbudowany budynek dla obsługi terenu boiska sportowego oraz zostaną zamontowane piłkochwyty za bramkami i  w obrębie kortu do tenisa ziemnego.