Gmina Subkowy - portal informacyjny subkowy.pl

Wyraz współczucia

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

Stanisława Jabłońskiego

Sołtysa wsi Wielgłowy

 

Rodzinie i wszystkim bliskim przekazujemy

wyrazy głębokiego współczucia

 

Sołtysi, Radni Gminy Subkowy oraz Wójt Gminy

wraz z pracownikami Urzędu Gminy w Subkowach