Gmina Subkowy - portal informacyjny subkowy.pl

Obwieszczenie Starosty Tczewskiego

Urząd Gminy w Subkowach przekazuje informacje o obwieszczeniu Starosty Tczewskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego nr WB.6740.1.179.2022, dotyczącego pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłoczonej i grawitacyjnej wraz z przyłączami oraz budową tłoczni ścieków sanitarnych i przyłącza wodociągowego w miejscowości Brzuśce.

Link do obwieszczenia