Gmina Subkowy - portal informacyjny subkowy.pl

Dlaczego warto rozliczyć PIT w naszej gminie?

Dlaczego warto rozliczyć PIT w naszej gminie? Środki z podatków pomagają rozwijać naszą Gminę. Rozbudowa szkoły, przebudowa oczyszczalni  ścieków, remonty dróg, wsparcie dla rodzin i potrzebujących – to tylko część zadań, na które można przeznaczyć fundusze.

Aby móc rozliczyć PIT w naszej Gminie, nie trzeba być zameldowanym w gminie Subkowy. Wystarczy wskazać gminę Subkowy jako miejsce zamieszkania w deklaracji podatkowej PIT za 2022 rok (jeśli to konieczne – zaktualizuj druk ZAP-3 wpisując swój adres zamieszkania).