Gmina Subkowy - portal informacyjny subkowy.pl

Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych (R-SGR)

Informacja ogólna o badaniu:

Celem badania jest dostarczenie informacji pozwalającej na dokonanie analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych oraz ich wieloprzekrojowej charakterystyki. Otrzymane wyniki pozwolą na opracowanie typologii gospodarstw rolnych tj. wielkości ekonomicznej i typów rolniczych. Realizacja badania, w którym zbierany jest szeroki zakres informacji o polskim rolnictwie, jest możliwa dzięki wykorzystaniu środków z budżetu państwa oraz dofinansowaniu ze środków unijnych.

Termin realizacji badania:

01.06 ? 14.08.2023

Przekazujemy ulotkę do badania rolnego R-SGR, więcej informacji tutaj