Gmina Subkowy - portal informacyjny subkowy.pl

Akcja przewonienia gazu ziemnego „JESIEŃ 2023”

Uprzejmie informujemy, że PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku przeprowadzi w dniach 24-26 października 2023 roku na terenie gminy Subkowy akcję przewonienia gazu ziemnego „JESIEŃ 2023”, która ma na celu wykrycie i usunięcie nieszczelności na gazowej  sieci rozdzielczej i instalacjach wewnętrznych w budynkach.

Wykryte nieszczelności na gazowej sieci rozdzielczej do kurka głównego i przy gazomierzach usuwane będą przez pracowników PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku. Służby Pogotowia Gazowego będą pracowały w czasie trwania akcji przez całą dobę. Jednocześnie nadmieniam, że usuwanie stwierdzonych nieszczelności na instalacjach wewnętrznych i urządzeniach gazowych w budynkach należy do obowiązku właścicieli lub administratorów obiektów.