Gmina Subkowy - portal informacyjny subkowy.pl

Zapraszamy wszystkich po zapasy książkowe

Gminna Biblioteka w Subkowach zapraszamy wszystkich po zapasy książkowe, bowiem nastąpi przerwa w wypożyczeniach.

Szkolenia, wymiana doświadczeń, dobre praktyki, to ta część ich pracy, która pozwala rozwijać się, by być gotowym na zmieniającą się rzeczywistość biblioteczną, by stale podnosić jakość naszych usług dla Państwa.