Gmina Subkowy - portal informacyjny subkowy.pl

Odbiór odpadów

Gmina Subkowy uprzejmie informuje właścicieli nieruchomości o obowiązku wystawiania pojemników i worków z odpadami w dniu odbioru przed posesję. Odpady pozostawione na terenie posesji oraz zgromadzone w nieprzeznaczonych do tego pojemnikach, workach lub pozostawione luzem, nie będą odbierane.