Gmina Subkowy - portal informacyjny subkowy.pl

Informacja

Posterunek Policji w Subkowach uprzejmie informuje, że w związku z wprowadzeniem zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych /Dz. Urz. KGP.2016.26/ został sporządzony plan działań priorytetowych dla Gminy Subkowy obejmujący:

Sołectwo Brzuśce:

- gromadzenie osób zakłócających porządek publiczny w rejonie sklepu spożywczego przy ulicy Milenijnej

Plan Priorytetowy realizowany będzie w okresie od 01 lutego 2024 roku do dnia 31 lipca 2024 roku. Zgodnie z przyjętym planem dzielnicowy realizuje czynności w celu poprawy sytuacji w miejscowości Brzuśce m.in. poprzez prewencyjne oddziaływanie na wskazany i zdiagnozowany problem.