Gmina Subkowy - portal informacyjny subkowy.pl

Informacja

Informujemy o uruchomieniu strony internetowej dla mieszkańców dotyczącej projektu „Budowa linii kolejowych nr 5 i 242 na odc. Grochowalsk – Grudziądz – Warlubie” oraz „Budowa linii na odc. Grudziądz-Gdańsk” wraz z dedykowaną mapą interaktywną z wariantami przebiegu projektowanej linii kolejowej, znajdują się pod adresem: https://www.cpk.pl/pl/budowa-linii-kolejowych-nr-5-i-242-na-odc-grochowalsk-grudziadz-warlubie-oraz-na-odc-grudziadz-gdansk.

Jednocześnie informujemy, iż ramach niniejszego projektu przewidziane są spotkania informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami, mające na celu zaprezentowanie projektowanych przebiegów wariantów linii kolejowej.