Gmina Subkowy - portal informacyjny subkowy.pl

Herb

Herbem Gminy i miejscowości Subkowy jest wizerunek połowy gryfa książęcego z zadartym ogonem na tle biało – zielonym. Dziób i szpony złote nawiązują do znaku napieczętnego Sambora II. Na zielonym tle – połowa koła wozowego, jako symbol rolniczej egzystencji miejscowej ludności, od czasów najdawniejszych po dzień dzisiejszy. Złote kłosy pszenicy w szponach gryfa podkreślają urodzajność ziem i rolniczy charakter tych okolic.