Gmina Subkowy - portal informacyjny subkowy.pl

Edukacja ekologiczna

Artykuły

  • Edukacja ekologiczna

    Zgodnie z definicją zapisaną w ustawie o odpadach przez odpady komunalne rozumie się odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji.

    Innymi słowy: odpady związane z działalnością bytowo-gospodarczą człowieka w środowisku domowym i najbliższym otoczeniu. Do podstawowych składników odpadów komunalnych należą: substancje organiczne, papiery, różnego rodzaju plastiki, metale, stara garderoba i buty, meble, pozostałości kosmetyków, środki czystości, lekarstwa itp. (za: www.ekologia.pl).

    Czytaj Więcej o: Edukacja ekologiczna