Gmina Subkowy - portal informacyjny subkowy.pl

Inwestycje

Artykuły

  • Inwestycja drogowe

    Wykonawca - Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe „TUGA” Sp. z o.o.  z Nowego Dworu Gdańskiego realizuje roboty budowlane  przy:

    • przebudowie drogi gminnej nr 216017G w części ul. Spacerowej w Subkowach. W dniu 3 października została położona pierwsza warstwa betonu asfaltowego. Po wykonaniu regulacji studni, zasuw wodnych w przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych w sobotę zostanie ułożona warstwa ścieralna. Po wykonaniu robót w pasie jezdnym kolejnym etapem przebudowy drogi będzie budowa chodnika i wjazdów na nieruchomości;
    • przebudowie drogi gminnej nr 216038G w części stanowiącej działkę nr 395. Wykonano korytowanie na całej długości przewidzianej do remontu i odcinkami. układana jest podbudowa.
    Czytaj Więcej o: Inwestycja drogowe