Jesteś tutaj: Start

Najnowsze aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witaj.
Strona internetowa Gminy Subkowy - zapraszamy! Więcej informacji i te wcześniejsze w dziale Aktualności.

 

Artykuły

Dowozy do lokali wyborczych

16 października 2018

 

Dowozy do lokali wyborczychw dzień wyborów samorządowych

Mając na względzie ułatwienie dotarcia do lokali wyborczych w dzień wyborów samorządowych, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., uruchomiony zostanie dowóz busem gminnym.

Czytaj więcej o: Dowozy do lokali wyborczych

Bezpłatne szkolenie

16 października 2018

Inspektorat ZUS w Tczewie zaprasza płatników składek na bezpłatne szkolenie poświęcone zasadom funkcjonowania Interaktywnego Programu Płatnik, czyli IPP.

Czytaj więcej o: Bezpłatne szkolenie

Informacja o wynikach konsultacji

12 października 2018

 

INFORMACJA

o wynikach konsultacji dla projektu uchwały Rady Gminy Subkowy w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy gminy Subkowy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

 

Wójt Gminy Subkowy informuje, że poddał konsultacjom społecznym projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy gminy Subkowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok. Formularz uwag do projektu uchwały można było pobrać ze strony www.subkowy.pl , www.bip.subkowy.pl oraz w Urzędzie Gminy w Subkowach. W terminie konsultacji tj. od dnia 17 września do 11 października 2018 r. nie wpłynęły uwagi do projektu uchwały.

Subkowy, dnia 12 października 2018 r.

Wójt

Mirosław Murzydło

 

Czytaj więcej o: Informacja o wynikach konsultacji

Ogłoszenie

11 października 2018

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365) - w związku ze złożeniem przez Stowarzyszenie „Pomoc za Jeden Uśmiech” oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego informuję, że każdy może zgłaszać uwagi dotyczące oferty. Uwagi i propozycje można zgłaszać
w terminie do 25 października 2018 r., osobiście w Urzędzie Gminy w Subkowach lub poprzez ich przesłanie w wersji elektronicznej na adres: urzad@subkowy.pl.

Informacja o wynikach konsultacji zamieszczona zostanie na stronach internetowych: www.subkowy.pl, www.bip.subkowy.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Subkowach.

Informacji w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi udziela pracownik Urzędu Gminy Justyna Dziak pok. nr 10, tel. 58 5368501,521,529,530,532 wew. 57.

 

Subkowy, dnia 11 października 2018 r.

Wójt

Mirosław Murzydło

 

 

Czytaj więcej o: Ogłoszenie

Czasowe zezwolenie na przejazd pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej do 40 ton po drodze powiatowej 2811G

9 października 2018

Czasowe zezwolenie na przejazd pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej do 40 ton po drodze powiatowej 2811G. W załączniku pełna treść.

Czytaj więcej o: Czasowe zezwolenie na przejazd pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej do 40 ton po drodze powiatowej 2811G

Konkurs „Drogi do Niepodległej”

1 października 2018

Szanowni mieszkańcy naszej gminy!

Gminna Biblioteka Publiczna w Subkowach zaprasza do wspólnego świętowania 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Przygotowaliśmy z tej okazji konkurs „Drogi do Niepodległej”, do udziału w którym serdecznie Państwa zachęcamy. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich i ma formę testu-quizu i odbędzie się  w sobotę 27 października o godz. 13.00  w budynku naszej biblioteki. Za udział w konkursie wszyscy uczestnicy otrzymają nagrody książkowe, a 3 osoby  z największą liczbą zdobytych punktów atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Chętnych ze względów organizacyjnych prosimy /w miarę możliwości/  o wcześniejszy kontakt  z biblioteką pod numerem telefonu 58536 85 24 lub e-mail biblioteka.subkowy@op.pl   Szczegóły w bibliotece.

Czytaj więcej o: Konkurs „Drogi do Niepodległej”

Pomoc klęskowa dla rolników. Termin naboru wniosków wydłużony do 31 października.

28 września 2018

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje pomoc rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały wskutek tegorocznej suszy lub powodzi.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski podjął decyzję o wydłużeniu terminu przyjmowania wniosków o przyznanie takiej pomocy (otwórz). Pierwotnie wnioski miały być przyjmowane do 28 września, w przypadku szkód w wysokości co najmniej 70% w danej uprawie i od 26 września do 17 października, w przypadku szkód poniesionych w wysokości co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy. Decyzją ministra te terminy zostały wydłużone do 31 października 2018 r., zarówno dla rolników, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych wynoszące co najmniej 70% upraw, jak i rolników, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych mieszczące się w przedziale co najmniej 30% i mniej niż  70% danej uprawy. Stawka pomocy wynosi 1 tys. zł do 1 ha, w przypadku szkód powstałych w uprawach rolnych  wynoszących co najmniej  70 %  danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy oraz  500 zł do 1 ha powierzchni upraw, w  przypadku szkód powstałych w uprawach rolnych  wynoszących co najmniej  30 % danej uprawy i  mniej niż 70 % danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy. Do wniosku o pomoc trzeba dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód, zawierającego informacje o powierzchni upraw, w których te szkody powstały.

Więcej na stronie

Czytaj więcej o: Pomoc klęskowa dla rolników. Termin naboru wniosków wydłużony do 31 października.

ANKIETA dotycząca etyki pracowników Urzędu Gminy w Subkowach dla mieszkańców gminy i klientów Urzędu

31 sierpnia 2018

Szanowni Państwo!

W związku istnieniem Kodeksu etyki pracowników w Urzędzie Gminy w Subkowach oraz mierzeniem jakości pracy, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Informujemy, że wypełnienie ankiety jest dobrowolne i anonimowe. Zachęcamy jednak do podzielenia się z nami uwagami, które pozwolą poprawić jakość świadczonych usług. Ankieta uruchamia się po kliknięciu przycisku poniżej lub przycisku znajdującego się po prawej stronie na witrynie głównej naszej gminy.

Link do ankiety

Czytaj więcej o: ANKIETA dotycząca etyki pracowników Urzędu Gminy w Subkowach dla mieszkańców gminy i klientów Urzędu