Jesteś tutaj: Start

Najnowsze aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witaj.
Strona internetowa Gminy Subkowy - zapraszamy! Więcej informacji i te wcześniejsze w dziale Aktualności.

 

Artykuły

Subkowy solidarne z Gdańskiem

18 stycznia 2019
Powiększ zdjęcie Adamowicz%20w%20Subkowach

Subkowy solidarne z Gdańskiem - światło dla Pana Prezydenta Pawła Adamowicza.  Każdy, kto chce uczcić pamięć nieżyjącego prezydenta Gdańska, może w najbliższych dniach przynieść znicz oraz zapalić go na scenie amfiteatru (przy orliku) w Subkowach. Nie została wyznaczona konkretna godzina. Akcja zorganizowana przez osoby z naszej gminy, które czują potrzebę takiego gestu.

Prezydent Paweł Adamowicz był w Zespole Szkół w Subkowach 11 marca 2010 roku przy okazji promowania organizacji EURO 2012 w naszym regionie.

Czytaj więcej o: Subkowy solidarne z Gdańskiem

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 roku

17 stycznia 2019

Wójt Gminy Subkowy informuje, że w związku ze zmianą ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2247), która weszła  w życie z dniem  1 stycznia 2019 roku, producent rolny może składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego. Informacja i wzór wniosku w załącznikach.

Czytaj więcej o: Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 roku

Nie żyje prezydent Gdańska Paweł Adamowicz

15 stycznia 2019

 

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci

ś.p. Pawła Adamowicza

Prezydenta Miasta Gdańska

Rodzinie i najbliższym składamy

wyrazy głębokiego współczucia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Subkowy              Wójt Gminy Subkowy

   Jacek Lisewski                                                 Mirosław Murzydło

   wraz z radnymi                                                 wraz z pracownikami

                                                                     Urzędu Gminy

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej o: Nie żyje prezydent Gdańska Paweł Adamowicz

Informacja Krajowej Rady Izb Rolniczych - odstrzał dzików

14 stycznia 2019

Informacja

11 stycznia 2019

INFORMACJA

WÓJTA GMINY SUBKOWY

W SPRAWIE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA OBIEKTU

W związku z możliwością wystąpienia aktualnie zagrożeń wynikających głównie z możliwych intensywnych opadów śniegu informuję, że właściciel lub zarządca obiektu budowlanego dochowując należytej staranności jest obowiązany zapewnić, bezpieczne użytkowanie obiektu.  W szczególności jest zobowiązany do usuwania śniegu z dachów, sopli lodowych, oblodzeń w dojściach i dojazdach mogących spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia (obowiązek ten wynika z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane – Dz. U.  z 2018 r., poz.1202, ze zm).

Jednocześnie informuję, że w ramach posiadanych uprawnień wynikających z art. 19 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2006 r.  o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U.  z 2018 r., poz. 1401, ze zm) zostaną stosownie do sytuacji przeprowadzone kontrole obiektów zgodnie z wytycznymi otrzymanymi w tym zakresie od Wojewody Pomorskiego w pierwszej kolejności w obiektach powierzchniowych, budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach zamieszkania zbiorowego.

Czytaj więcej o: Informacja

INFORMACJA dla użytkowników wieczystych w Gminie Subkowy

11 stycznia 2019

Od 1 stycznia 2019 r. właścicielom mieszkań w budynkach wielorodzinnych i jednorodzinnych stojących na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste, zostało przekazane z mocy prawa, prawo własności do nieruchomości gminy Subkowy.

Poniższa informacja ma na celu przybliżenie zasad przyjętych przez ustawodawcę.

 

Czytaj więcej o: INFORMACJA dla użytkowników wieczystych w Gminie Subkowy

WOŚP - zapraszamy

10 stycznia 2019

Obowiązek przekazywania deklaracji podatkowych

10 stycznia 2019

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tczewie informuje, że począwszy od 2019 r. istnieje obowiązek przekazywania deklaracji podatkowych PIT-11, PIT-8C, PIT-R dotyczących uzyskiwanych przez pracowników (podatników) w roku 2018 dochodów wyłącznie w formie elektronicznej w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. Nie ma możliwości wysyłki do urzędów skarbowych tych dokumentów w formie dokumentu papierowego. PIT-11, PIT-R, PIT-8C kierowane przez płatnika do podatnika można przekazywać zarówno elektronicznie, jak i w wersji papierowej. Powyższe dotyczy wszystkich płatników, w tym także rozliczających podatek za nie więcej niż pięciu podatników.

Czytaj więcej o: Obowiązek przekazywania deklaracji podatkowych

Ogłoszenie o przetargu

10 stycznia 2019

 Wójt Gminy Subkowy

ogłasza czwarty przetarg ustny, nieograniczony

 na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Subkowy, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowo-usługowe:

lp.

nr działki

powierzchnia

w m2

położenie

księga

wieczysta

cena wywoławcza

w PLN

Wadium

w PLN

1

249/6

1234

Wielgłowy, obręb ewidencyjny Brzuśce

GD1T/00030893/0

41 900,00

4 190,00

 

 1. Szczegółowe zapisy dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu znajdują się w Uchwale Nr XXVIII/237/13 Rady Gminy Subkowy z dnia 31 października 2013 r.

 

 1. Wadium należy wnieść w pieniądzu przelewem na rachunek w BS w Tczewie nr 41 8345 0006 0012 8717 2000 0014, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lutego 2019 r. . Za datę wniesienia wadium uważa się datę uznania (wpływu) na rachunku bankowym Urzędu Gminy w Subkowach.

 

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 15 lutego 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Subkowach przy ul. Józefa Wybickiego 19a, w sali nr 8 (parter).

   

  Pełna treść ogłoszenia o przetargu dostępna jest na stronie internetowej www.bip.subkowy.plmenu: tablica ogłoszeń→pkt: Przetargi – Przetarg na sprzedaż nieruchomości będących właśnością gminy Subkowy.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Subkowy ul. Józefa Wybickiego 19 a, w referacie komunalnym pok. nr 14, telefon (58) 5368 – 530, fax (58) 5368 – 532, e-mail: urzad@subkowy.pl.

 

Subkowy, dnia 04.01.2019 r.

 Wójt

Mirosław Murzydło

 

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

10 stycznia 2019

 Wójt Gminy Subkowy

ogłasza czwarte przetargi ustne, nieograniczone

 na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Subkowy, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowo-usługowe:

lp.

nr działki

powierzchnia

w m2

położenie

księga

wieczysta

cena wywoławcza

w PLN

Wadium

w PLN

1

269/2

1232

Brzuśce, obręb ewidencyjny Brzuśce

GD1T/00016822/8

48 400,00

4 840,00

2

269/3

1463

Brzuśce, obręb ewidencyjny Brzuśce

GD1T/00016822/8

57 500,00

5 750,00

3

269/4

1212

Brzuśce, obręb ewidencyjny Brzuśce

GD1T/00016822/8

47 600,00

4 760,00

 

 1. Szczegółowe zapisy dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu znajdują się w Uchwale Nr XXVIII/237/13 Rady Gminy Subkowy z dnia 31 października 2013 r.

 

 1. Wadium należy wnieść w pieniądzu przelewem na rachunek w BS w Tczewie nr 41 8345 0006 0012 8717 2000 0014, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lutego 2019 r. . Za datę wniesienia wadium uważa się datę uznania (wpływu) na rachunku bankowym Urzędu Gminy w Subkowach.

 

 1. Przetargi odbędą się w dniu 15 lutego 2019 r. począwszy od godz. 11.00 co 30 min. wg kolejności ujętej ww. tabeli - w siedzibie Urzędu Gminy w Subkowach przy ul. Józefa Wybickiego 19a, w sali nr 8 (parter).

 

Pełna treść ogłoszenia o przetargach dostępna jest na stronie internetowej www.bip.subkowy.plmenu:tablica ogłoszeń→pkt: Przetargi – Przetarg na sprzedaż nieruchomości będących właśnością gminy Subkowy.

 Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Subkowy ul. Józefa Wybickiego 19 a, w referacie komunalnym pok. nr 14, telefon (58) 5368 – 530, fax (58) 5368 – 532, e-mail: urzad@subkowy.pl.

 

Subkowy, dnia 04.01. 2019 r.

 Wójt

Mirosław Murzydło

 

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o przetargu