Jesteś tutaj: Start

Najnowsze aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witaj.
Strona internetowa Gminy Subkowy - zapraszamy! Więcej informacji i te wcześniejsze w dziale Aktualności.

 

Artykuły

Projekt z Funduszy Europejskich pt. „Wsparcie na starcie- zostań przedsiębiorca”

11 sierpnia 2020
Powiększ zdjęcie

Stowarzyszenie Kolory Życia realizuje projekt z Funduszy Europejskich pt. „Wsparcie na starcie- zostań przedsiębiorca” w ramach RPO WP na lata 2014-2020, który ma na celu wsparcie na zakładanie działalności gospodarczych osobom po 30 roku życia pozostających bez pracy. Szczegółowe informację znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.koloryzycia.tczew.pl lub pod linkiem:

https://sites.google.com/view/koloryzycia/fundusze-europejskie/wsparcie-na-starcie-zosta%C5%84-przedsi%C4%99biorc%C4%85?authuser=0

Czytaj więcej o: Projekt z Funduszy Europejskich pt. „Wsparcie na starcie- zostań przedsiębiorca”

Kociewski weekend na Jarmarku św. Dominika

11 sierpnia 2020
Powiększ zdjęcie

Lato w pełni. Jarmark św. Dominika, czyli największe wydarzenie wystawiennicze w Europie, jak co roku przyciąga turystów oraz mieszkańców Gdańska. Wśród imprez towarzyszących Jarmarkowi nie mogło zabraknąć Święta Kociewia.

Czytaj więcej o: Kociewski weekend na Jarmarku św. Dominika

Apel przypomonający Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tczewie

11 sierpnia 2020
Powiększ zdjęcie

Apel przypominający  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tczewie.

Czytaj więcej o: Apel przypomonający Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tczewie

Powszechny spis rolny 2020 - informacje ogólne

4 sierpnia 2020

Statystyka publiczna zapewnia rzetelne, obiektywne i systematyczne informowanie społeczeństwa, organów państwa i administracji publicznej oraz podmiotów gospodarki narodowej o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego. Wypełnienie tego zobowiązania gwarantuje m.in. realizacja spisów rolnych.

Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Służą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych, opartych na analizie danych.

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce w 2010 r.

Najbliższy Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.

Ustawa o spisie rolnym reguluje zakres, formę i tryb przeprowadzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego powszechnego spisu rolnego w 2020 r., oraz zakres, formę i tryb prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu.

Ustawa o powszechnym spisie rolnym (plik do pobrania).

Realizacją spisu rolnego kierują kolejno:

 • Generalny Komisarz Spisowy – Prezes GUS, dr Dominik Rozkrut;
 • Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego – dyrektor Centralnego Biura Spisowego (CBS) – dr Janusz Dygaszewicz;
 • Wojewódzki komisarz spisowy – wojewoda w wojewódzkim biurze spisowym, którego zastępuje dyrektor właściwego urzędu statycznego;
 • Gminny komisarz spisowy – wójt/burmistrz/prezydent w gminnym biurze spisowym.

Spis rolny zostanie prowadzony w gospodarstwach rolnych:

 • osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);
 • osób prawnych;
 • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi w formie samopisu internetowego, wywiadu telefonicznego lub bezpośrednio w trakcie rozmowy z rachmistrzem spisowym.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:

 • Samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na tej stronie internetowej;
 • Telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie spisowi:

 • Telefonicznie, w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie telefonicznym,
 • Bezpośrednio – w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie bezpośrednim w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego.

więcej - na https://spisrolny.gov.pl/warto-wiedziec#ospisie

https://spisrolny.gov.pl/ - strona główna z informacjami

Czytaj więcej o: Powszechny spis rolny 2020 - informacje ogólne

W Narkowach uczczono pamięć generała J.H. Dąbrowskiego

4 sierpnia 2020
Powiększ zdjęcie Narkowy%20generał%20J.H.%20Dąbrowski

Miłośnicy i pasjonaci historii oraz przedstawiciele różnych organizacji lokalnych, lokalnego samorządu wraz z mieszkańcami Narków, spotkali się przy pamiątkowej tablicy aby upamiętnić bohatera hymnu narodowego i wielkiego polskiego patriotę . Były przemówienia, przypomnienie historii i powiązania generała z naszymi terenami oraz czas na wspólną refleksję. Żywa lekcja historii, która połączyła pokolenia, pokazała, że pamięć o pobycie generała Jana Henryka Dąbrowskiego na Kociewiu jest wciąż kultywowana. Modlitwę w intencji Ojczyzny, jej bohaterów poprowadził proboszcz parafii  pod wezwaniem świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Subkowach  - ks. kan. Feliks Kamecki.

Czytaj więcej o: W Narkowach uczczono pamięć generała J.H. Dąbrowskiego

Nabór na stanowisko - Inspektor ds. księgowości budżetowej z dnia 03-08-2020

3 sierpnia 2020

Nabór na stanowisko - Inspektor ds. księgowości budżetowej z dnia 03-08-2020 - informacja w załaczniku

Czytaj więcej o: Nabór na stanowisko - Inspektor ds. księgowości budżetowej z dnia 03-08-2020

II tura zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2020 roku

3 sierpnia 2020

Wójt Gminy Subkowy informuje, że w 2020 r. producent rolny może składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w drugiej turze:

 • w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek, w zależności od miejsca położenia gruntów  rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do      31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 rok.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:

100,00 zł ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

W przypadku producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania użytków rolnych, prowadzą chów lub hodowlę bydła do wniosku               wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego, należy dołączyć  dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji                   i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej           z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych            w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy       z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546 ze zm.).

Dokument, o którym mowa powyżej wydawany jest na wniosek producenta.

Czytaj więcej o: II tura zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2020 roku

Samorząd Gminy Subkowy wraz z Parafią pw. św. Stanislawa Bpa i Męczennika w Subkowach zapraszają w niedzielę 2 sierpnia 2020 r. na godz. 14.00 do Narków.

28 lipca 2020
Powiększ zdjęcie Pierwsza%20Komunia%20dzieci%20z%20Pierzchowa,%20czerwiec%201949%20r.%20(fot.%20z%20Archiwum%20Parafialnego%20w%20Niegowici).%20

 

Samorząd Gminy Subkowy wraz z Parafią pw. św. Stanislawa Bpa i Męczennika w Subkowach

zapraszają w niedzielę 2 sierpnia 2020 r. na godz. 14.00 do Narków.

 

Tu przed tablicą upamiętniającą pobyt wojsk polskich dowodzonych przez generała Jana Henryka Dąbrowskiego (przy Środowiskowym Domu Samopomocy) odbędą się uroczystości ku czci tego wielkiego Generała.

 Przypadająca w tym roku setna rocznica urodzin Jana Pawła II, to świetna okazja do zapoznania się z nieznanymi dotąd wydarzeniami z początków jego drogi duszpasterskiej, które, choć były tylko epizodem w życiu Ojca Świętego, niosą doniosłe przesłanie dla całego Narodu Polskiego.

71 lat temu Ksiądz Wikary Karol Wojtyła zorganizował pod pomnikiem Generała Dąbrowskiego w Pierzchowcu (parafia w Niegowici, diecezja krakowska) najprawdopodobniej z okazji śmierci Generała Dąbrowskiego (6 czerwca) i z okazji urodzin Generała (2 sierpnia) podobne uroczystości.

 

Proboszcz Parafii pw. św. Stanisława BiM

ks. kan. Feliks Kamecki
Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Lisewski
Wójt Gminy Subkowy

Mirosław Murzydło

 

Porządek uroczystości:

 1. Powitanie.

 2. Odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego.

 3. Przedstawienie biografii Generała J.H. Dąbrowskiego.

 4. Modlitwa w intencji śp. Generała J.H. Dąbrowskiego.

 5. Złożenie wiązanki kwiatów.

 6. Zakończenie.

 

 

Czytaj więcej o: Samorząd Gminy Subkowy wraz z Parafią pw. św. Stanislawa Bpa i Męczennika w Subkowach zapraszają w niedzielę 2 sierpnia 2020 r. na godz. 14.00 do Narków.

6. Powiślańsko-Kociewski Rajd Rowerowy integrował dwa pomorskie regiony.

21 lipca 2020
Powiększ zdjęcie

W sobotę 18 lipca odbyła się już szósta edycja Powiślańsko-Kociewskiego Rajdu Rowerowego organizowanego przez Lokalną Organizację Turystyczną KOCIEWIE, przy współpracy z samorządami Kwidzyna i Gniewu. Imprezie przyświecało hasło [Pomorskie! kołem się kręci].

Czytaj więcej o: 6. Powiślańsko-Kociewski Rajd Rowerowy integrował dwa pomorskie regiony.

Konkurs ofert dotyczący działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

20 lipca 2020

Jakie są cele zadania ?

Celem realizacji zadania jest wspieranie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.W ramach zadania wspierane będą systematycznie prowadzone działania o charakterze ponadlokalnym prowadzące do przeciwdziałania poczucia osamotnienia i bezradności osób starszych, w szczególności mając na uwadze zagrożenie COVID-19.

 

Ile wynosi dofinansowanie ?

Na  realizację  zadania  w  roku  2020  Zarząd  Województwa  Pomorskiego  przeznaczył  kwotę  140  000  zł,  przy  czym wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 15 000 zł. Zlecenie wykonania zadań publicznych ma formę wsparcia.

 

Do kiedy można złożyć ofertę ?

Ofertę  należy złożyć elektronicznie w systemie Witkac.pl  - (od 15 lipca) do 6 sierpnia  2020 r. do godz. 15.45 oraz  w formie papierowej - do 7 sierpnia  2020 r. do godz. 15:45 (wygenerowaną w systemie Witkac.pl, wydrukowaną i podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta) bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej lub wysłać pocztą. W przypadku wysłania pocztą decyduje data stempla pocztowego.

 

Szczegółowe informacje

Informacji udziela pracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej: Iwona Olczak, tel. 58 32 68 725, e-mail  i.olczak@pomorskie.eu

 Więcej informacji tutaj

Czytaj więcej o: Konkurs ofert dotyczący działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym