Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 października 2019

 

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji dla projektu

Programu współpracy gminy Subkowy z organizacjami pozarządowymi

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

Na podstawie § 1 ust. 1 i 2 uchwały Nr XXIX/263/10 Rady Gminy w Subkowach z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2011 r. Nr 4, poz. 135) Wójt Gminy Subkowy poddaje konsultacjom społecznym projekt Programu współpracy Gminy Subkowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

Formularz uwag do projektu programu pobrać można ze strony www.subkowy.pl  www.bip.subkowy.pl oraz w Urzędzie Gminy w Subkowach.

Oczekujemy na Państwa uwagi i propozycje w terminie do 14 listopada 2019 r., złożone na załączonym formularzu uwag w Urzędzie Gminy w Subkowach lub przesłane w wersji elektronicznej na adres: urzad@subkowy.pl

Informacja o wynikach konsultacji zamieszczona zostanie na stronie internetowej www.subkowy.pl, na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie.

W sprawie programu współpracy informacji udziela Ewa Bartczak, podinspektor w Urzędzie Gminy w Subkowach, pok. nr 10, tel. 58 5368501,521,529,530,532 wew. 57.

Subkowy, dnia 31 października 2019 r.

Wójt

/-/Mirosław Murzydło

 

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-10-31
Data publikacji:2019-10-31
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Justyna
Liczba odwiedzin:849