Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 listopada 2019

Informacja

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

 Wójt Gminy Subkowy informuje, że gmina zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

 W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę.

 W związku z powyższym, mieszkańcy prowadzący gospodarstwo rolne zainteresowani przedmiotowym tematem winni złożyć informację o rodzajach i ilości posiadanych odpadów na moment złożenia deklaracji.

 Druki oświadczeń dostępne są:

  • u sołtysów w poszczególnych miejscowościach
  • w Urzędzie Gminy w Subkowach (pokój nr 14)
  • do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy

 Nieprzekraczalny termin składania oświadczeń – do 13 grudnia 2019 r.

 Miejsce składania oświadczeń – Urząd Gminy w Subkowach (sekretariat, pokój nr 18).

 Deklaracje złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione w ewentualnym wniosku!

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-11-26
Data publikacji:2019-11-26
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Justyna
Liczba odwiedzin:981