Nabór kandydatów do komisji konkursowej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 listopada 2019

 

OGŁOSZENIE

o naborze kandydatów na członka komisji konkursowej

oceniającej oferty na realizację zadań publicznych w roku 2020

z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony zwierząt

I. Informacje ogólne:

1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, zm.: poz. 1570), zwanej dalej "ustawą", Wójt Gminy Subkowy zaprasza do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy, zwanych dalej "kandydatami" na członka komisji konkursowej oceniającej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony zwierząt realizowanym w trybie w/w ustawy.

2.Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży za stawiennictwo na posiedzeniach komisji.

 

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-11-28
Data publikacji:2019-11-28
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Justyna
Liczba odwiedzin:1018