Komunikat w sprawie biegu terminów w postępowaniach

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 maja 2020

16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875). Przedmiotową ustawą uchylono art. 15zzr i art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695), w związku z powyższym:

terminy, których bieg został wstrzymany lub zawieszony na podstawie art. 15zzr ust. 1 lub art. 15zzs ust. 1 ww. ustawy z dnia 2 marca 2020 r.:

  • terminy, których bieg nie rozpoczął się na podstawie art. 15zzs ust. 1 lub art. 15zzr ust. 1 ww. ustawy z dnia 2 marca 2020 r., rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy z dnia 14 maja 2020 r., co oznacza, że pierwszym dniem terminu będzie 24 maja 2020 r.;

  • terminy, których bieg uległ zawieszeniu na mocy art. 15zzr ust. 1 lub art. 15zzs ust. 1 ww. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy z dnia 14 maja 2020 r., co oznacza, że terminy te będą biegły dalej od 24 maja 2020 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-05-20
Data publikacji:2020-05-20
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Justyna
Liczba odwiedzin:278