Zakończenie konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego – edycja 2017”,

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 listopada 2017

W dniu 03.11.2017 r. Gmina Subkowy, zakończyła zadanie realizowane w ramach konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego – edycja 2017”, ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Ostatecznie zadanie obejmowało:

1) demontaż, zabezpieczenie, transport i unieszkodliwianie płyt azbestowych o łącznej masie 13,829 Mg, stanowiących pokrycia dachowe z 7 budynków na terenie 4 nieruchomości z terenu gminy Subkowy;

2) transport, zabezpieczenie i unieszkodliwianie płyt azbestowych o łącznej masie 64,729 Mg, stanowiących pokrycia dachowe z 35 budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie 27 nieruchomościach z terenie gminy Subkowy.

Właścicielami ww. nieruchomości z których zdemontowane i odebrane zostały płyty azbestowe były osoby fizyczne, które zgłosiły do Wójta Gminy Subkowy chęć udziału w ww. konkursie. Zadanie objęte wnioskiem dotyczyło demontażu, transportu i unieszkodliwiania 5820 m2 płyt falistych azbestowo – cementowych (78,558 Mg). Koszt kwalifikowany tego zadania wyniósł 26.221,51 zł. z czego 25 % (6.555,38 zł) kosztów to udział  środków własnych pochodzących z budżetu gminy Subkowy, natomiast pozostałe 75 % (19.666,13 zł) kosztów zrealizowanego zadania pochodziło ze środków udostępnionych przez NFOŚ i GW oraz WFOŚ i GW w Gdańsku. Zgodnie z nowymi zasadami konkursu, do kosztów kwalifikowanych nie zalicza się podatku VAT, w związku z czym koszt 2.097,72 zł stanowi dodatkowy koszt, który został pokryty ze środków pochodzący z budżetu gminy.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Logo

    Logo

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-11-14
Data publikacji:2017-11-14
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:800