Zagospodarowanie działki nr 419 położonej w Subkowach na cele rekreacyjne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 czerwca 2018

Trwają roboty budowlane przy wykonywaniu ww. zadania, które realizowane jest z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. W ramach operacji zostanie zagospodarowana część działki na cele rekreacyjne, turystyczne i kulturalne. Zostanie wykonany montaż nowych urządzeń rekreacyjnych, mała architektura, oświetlenie terenu i nastąpi nasadzenie zieleni.

 

W zakres prac obejmujących operację wchodzi:

demontaż części wyposażenia i prace przygotowawcze,

wykonanie robót ziemnych,

wykonanie amfiteatru,

montaż skateparku,

montaż urządzeń street workout i parkour,

montaż urządzenia linowego,

montaż małej architektury,

montaż bezodpływowego urządzenia zbierającego wodę deszczową,

wykonanie oświetlenia terenu,

wykonanie utwardzenia terenu i nawierzchni bezpiecznych,

wykonanie ogrodzenia,

nasadzenia zieleni oraz obsianie terenu trawą,

wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu.

Operacja korzystnie nawiązuje do otoczenia ponieważ jest zrealizowana w bezpośrednim sąsiedztwie z kompleksem boisk sportowych wybudowanych w ramach programu „ORLIK – 2012” oraz terenu zielonego stanowiącego dawny park podworski,  w obszarze ścieżki dydaktycznej „Nad Drybokiem”. Opracowując projekt przyjęto zasadę o maksymalizacji zastosowania rozwiązań proekologicznych. Wykorzystano istniejące zasoby przyrodnicze bez ich naruszania. Naturalne skarpy terenowe wykorzystuje się jako widownię, rozgraniczenie istniejących obszarów o różnych funkcjach (tereny wód – Struga Subkowska i zieleni trawiastej) rozgranicza się naturalnym zakrzewieniem. Budowane oświetlenie zostanie wykonane energooszczędnych (ograniczających zużycie energii elektrycznej) opraw typu LED.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 570 987,43 zł w tym dofinansowanie 272 018,00 zł.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-06-20
Data publikacji:2018-06-20
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1048