Informacja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 października 2018

W związku z częstymi zgłoszeniami dotyczącymi spalania odpadów w domowych piecach przypominamy, iż spalanie odpadów to najgorsza, najdroższa i najbardziej szkodliwa dla zdrowia forma „zagospodarowania” odpadów – niestety okres jesienno-zimowy sprzyja takim przypadkom.

Spalanie odpadów jest główną przyczyną emisji silnie trujących gazów i pyłów, które negatywnie wpływają na środowisko, ale przede wszystkim na zdrowie człowieka. Zanieczyszczenia wytwarzane w czasie palenia śmieci powodują astmę oskrzelową, alergiczne zapalenia skóry, alergie pokarmowe, a nawet choroby nowotworowe. Spalając śmieci, zatruwamy nasze najbliższe otoczenie, wody gruntowe i ziemię. Dlatego spożywamy zatrute mleko, jajka, warzywa i owoce. Paląc śmieci w piecu, niszczymy przewody kominowe poprzez odkładanie się tzw. mokrej sadzy w kominach, co może prowadzić do zaczadzenia. Zniszczony przewód kominowy może być powodem zapalenia się instalacji i pożaru domu. Obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w urządzeniach nieprzystosowanych do tego celu, ale to my sami musimy mieć świadomość, na co narażamy siebie i sąsiadów, paląc śmieci w domowym piecu.

W związku z tym informujemy, że zgodnie z art. 155 i art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów, a kto termicznie przekształca odpady poza ww. spalarnią lub współspalarnią podlega karze aresztu lub grzywny. Za spalanie odpadów poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów grożą sankcje nawet do 5000 zł. To jednak najmniejsza kara, bo cennym zdrowiem zapłacimy za to my wszyscy. W trosce o zdrowie wszystkich mieszkańców Gminy Subkowy  apelujemy, aby w piecach domowych spalać tylko i wyłącznie odpowiedni dla pieca materiał opałowy, co przyczyni się do poprawy jakości życia nas wszystkich. Jednocześnie dziękujemy mieszkańcom, którzy dbając o jakość powietrza postępują z odpadami prawidłowo i nie spalają ich w domowych piecach.

Przypadki spalania śmieci należy bezpośrednio zgłaszać na Policję. Zgłoszenia należy dokonać niezwłocznie po zaobserwowaniu spalania odpadów podając dokładną lokalizację zdarzenia. Takie informacje można zgłaszać również do Urzędu Gminy w Subkowach.

Informuje się, że Wójt jako organ sprawujący kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska (art. 379 Prawa ochrony środowiska) zlecił pracownikom urzędu przeprowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w tym w szczególności tego, co jest spalane w domowych urządzeniach grzewczych. W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania przepisów zostanie wysyłany wniosek o ukaranie do sądu.

Zgodnie z artykułem 379 prawa ochrony środowiska urzędnik może wejść na teren posesji prywatnej w godz. od 6 do 22. Jeżeli osoba kontrolowana odmawia wejścia na posesję lub utrudnia przeprowadzenie kontroli to takie zachowanie spełnia znamiona przestępstwa zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat 3. Mówi o tym art. 225 kodeksu karnego. O ile więc samo spalanie odpadów jest wykroczeniem, to uniemożliwienie kontroli – przestępstwem.

Informuje się, że wyznaczone osoby do kontroli posiadają  pisemne upoważnienie.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-10-26
Data publikacji:2018-10-26
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Justyna
Liczba odwiedzin:741