Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Poszukiwane stare zdjęcia i dokumenty

19 lutego 2018

informacja

V POMORSKIE FORUM NASIENNE

14 lutego 2018

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu zaprasza na V POMORSKIE FORUM NASIENNE, które odbędzie się 20 lutego 2018 r. o godz. 9.30 w sali konferencyjnej Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu.

Dotacja na wymianę kotłów grzewczych

12 lutego 2018

W związku z ogłoszonym konkursem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW) "Czyste powietrze Pomorza (edycja 2018)", prosimy osoby zainteresowane o złożenie do tutejszego urzędu w nieprzekraczalnym terminie do 1 marca br., pisma wyrażającego chęć ubiegania się o dotację na wymianę kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem

W przypadku dużej ilości zgłoszeń i przystąpienia gminy do konkursu, osoby zainteresowane zostaną powiadomione o dalszych krokach. Poniżej przedstawimy regulaminowe kwoty dotacji ze środków WFOŚiGW.

Kwota dotacji dla danego źródła ciepła uzależniona jest od rodzaju paliwa zastosowanego w miejsce węgla lub koksu. W zależności od przyjętego rozwiązania, może ona wynosić nie więcej niż, dla:

a) kotłów opalanych gazem, olejem opałowym lub na biomasę:

 - 5.000 zł na jedno źródło ciepła zasilające pojedynczego odbiorcę;

- 12.500 zł w przypadku kotłowni zasilającej budynek wielorodzinny,

b) pomp ciepła - 10.000 zł na jedno źródło ciepła.

Jednocześnie WFOŚiGW informuje, że poziom dofinansowania na zadania związane z modernizacją systemu grzewczego dla odbiorcy ostatecznego, może wynieść nie więcej niż 30 % kosztów kwalifikowanych przez niego  poniesionych.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt tel.: inspektor ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy

Wspominam Kociewie – czyli Światowy Dzień Kociewia

8 lutego 2018
Przejdź do - Wspominam Kociewie – czyli Światowy Dzień Kociewia

Już 10 lutego obchodzić będziemy po raz jedenasty Światowy Dzień Kociewia. A wszystko zaczęło się w 2007 roku, kiedy to Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE wraz ze Stowarzyszeniem Kultura Kociewia ze Starogardu Gdańskiego postanowiła uczcić pierwszą, historyczną wzmiankę o Kociewiu. Dokładnie 10 lutego 1807 roku, podczas wojen napoleońskich, ppłk Józef Hurtig meldował Janowi Henrykowi Dąbrowskiemu, że wysyła patrol „ku Gociewiu”…

Czytaj więcej o: Wspominam Kociewie – czyli Światowy Dzień Kociewia

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego

7 lutego 2018

Urząd Gminy w Subkowach przekazuje obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 65 (131 Chorzów Batory – Tczew) na odcinku Zduńska Wola Karsznice – Bydgoszcz – Tczew” – w zakresie budowy peronów wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla nowego przystanku osobowego Subkowy Centrum”.

Dofinansowanie dla Domu Kultury

6 lutego 2018

Dom Kultury w Subkowach kolejny raz otrzymał dofinansowanie w ramach Programu NCK Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2018. W ramach programu złożono 145 wniosków, a tylko 50 otrzymało dofinansowanie. Wniosek Domu Kultury znalazł się na 26 miejscu.

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej

5 lutego 2018

OGŁOSZENIE

o naborze kandydatów na członka komisji konkursowej oceniającej oferty

na realizację zadań publicznych w roku 2018

z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,

upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot

i społeczności lokalnych

Ogłoszenie konkursu na mikrodotacje

5 lutego 2018

 Ogłoszenie Wójta Gminy Subkowy z dnia 5 lutego 2018 r.

w sprawie naboru ofert na operatora konkursu na mikrodotacje.


Działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XXXIII/216/17 Rady Gminy Subkowy z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Subkowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok i uchwałą Nr XXXV/238/18 Rady Gminy Subkowy z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Programu współpracy gminy Subkowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

ogłaszam

otwarty konkurs ofert na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację w formie wsparcia zadania gminy Subkowy w roku 2018 z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 

Ogłoszenie konkursu

5 lutego 2018

 Wójt Gminy Subkowy

na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

 

Konsultacje projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Subkowy na 2018 rok

5 lutego 2018

Informuje się, że Wójt Gminy Subkowy opracował projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Subkowy na 2018 rok. Projekt Programu przekazuje się do zaopiniowania, zgodnie z art. 11a ust.7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2017 r. poz.1840) organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy Subkowy.

W związku z powyższym zachęca się do zapoznania się w ww. dokumentem i przesłania swoich uwag do projektu programu poprzez wypełnienie stosownego formularza.

Wypełniony i podpisany, przez upoważnionego przedstawiciela organizacji, o której mowa powyżej, formularz prosimy kierować na adres:

Urząd Gminy w Subkowach

ul. Józefa Wybickiego 19 a

83-120 Subkowy

Termin składania uwag upływa z dniem 25 lutego 2018 r.

Konsultacje

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-12-16
Data publikacji:2015-12-16
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:115924