Prawo i dokumenty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Stawka za odpady komunalne

27 marca 2019

Zgodnie z Uchwałą III/30/19 Rady Gminy Subkowy z dnia 22 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty aktualne stawki od osoby opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

1) 19 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

2) 34 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny (zmieszany).

Aby obliczyć właściwą wysokość opłaty, należy odpowiednią stawkę pomnożyć przez liczbę osób zamieszkujących nieruchomość lub lokal.

Link do uchwały.

Opłatę wnosi się do 15 dnia każdego miesiąca na indywidualne konto bankowe, u sołtysów lub za pomocą karty bankomatowej w Urzędzie Gminy w Subkowach, pokój nr 7.

Aktualna deklaracja za odpady komunalne

22 grudnia 2015

Deklarację należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Subkowach w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości (w lokalu mieszkalnym), a także gdy zmieniła się liczba osób (narodziny, zgony, wprowadzenie się nowego mieszkańca lub wyprowadzka, itp.). Liczba osób zgłoszonych w deklaracji powinna być równa faktycznie zamieszkującym.

Nową deklarację należy złożyć zawsze w ciągu 14 dni o dnia wystąpienia zmiany (żadne zmiany nie są dokonywane automatycznie na podstawienie zmian w ewidencji ludności). bądź w przypadku zmiany innych danych nie mających wpływu na wysokość opłaty, zmiany adresu do korespondencji lub rozszerzenie zbiórki selektywnej o dodatkowe pojemniki (popiół, odpady biodegradowalne).

Czytaj więcej o: Aktualna deklaracja za odpady komunalne

Aktualne uchwały dotyczące odpadów komunalnych

4 lipca 2018

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-12-18
Data publikacji:2015-12-18
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:31106