Jesteś tutaj: Start / Woda i ścieki

Woda i ścieki

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Ocena obszarowa jakości wody

28 lutego 2017

Przekazujemy ocenę obszarową jakości wody do spożycia na obszarze gminy Subkowy.

Sprawozdania z badań wody w Gminie Subkowy

24 lutego 2017

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Subkowach jako operator sieci wodociagowych i kanalizacyjnych przekazuje sprawozdania z badań wody w Gminie Subkowy.

Ocena jakości wody

24 lutego 2017

Przekazujemy informację dotyczacą oceny okresowej o jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Wyniki badań wody i ścieków

20 grudnia 2016

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Subkowach jako operator sieci wodociagowych i kanalizacyjnych przekazuje sprawozdania z badań wody w Gminie Subkowy oraz z badań ścieków w oczyszczalni w Subkowach i Gorzędzieju.

Wyniki badań wody

8 czerwca 2016

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Subkowach jako operator sieci wodociagowych i kanalizacyjnych przekazuje sprawozdania z badań wody w Gminie Subkowy oraz z badań ścieków w oczyszczalni w Subkowach i Gorzędzieju.

Wyniki badań wody

15 kwietnia 2016

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Subkowach jako operator sieci wodociagowych i kanalizacyjnych przekazuje sprawozdania z badań wody w Gminie Subkowy.

Ocena obszarowa jakości wody

30 marca 2016

Przekazujemy ocenę obszarową jakości wody do spożycia na obszarze gminy Subkowy.

Wyniki badań wody

21 grudnia 2015

Przekazujemy informację o wynikach badań wody na terenie gminy Subkowy.

 

Informacja dla mieszkańców ul. Spacerowej i części ul. Sportowej w Subkowach

21 grudnia 2015

Informacja dla mieszkańców ul. Spacerowej i części ul. Sportowej w Subkowach

 

Niniejszym informuję, że:

 

  • w związku z zakończeniem budowy sieci kanalizacji sanitarnej właściciele nieruchomości położonych w ww. ulicach którzy dotychczas nie mieli stworzonych warunków włączenia posesji do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej zobowiązani są do wykonania przyłącza kanalizacyjnego na własny koszt (art. 15 ust 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków – Dz. U. z 2006 r. nr 123, poz. 858) w terminie do dnia 30 września 2015 r.

  • budowę można realizować na podstawie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej wydanych przez dzierżawcę sieci tj. Spółdzielnię Kółek Rolniczych w Subkowach, ul. Wodna 2, 83-120 Subkowy, tel.: (058) 536 85 11,

  • kto nie wykonuje ww. obowiązku, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) dopuszcza się wykroczenia i podlega karze grzywny,

  • przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

 

Wójt

Gminy Subkowy

Cena wody pobranej z sieci wodociągowej i ścieków

21 grudnia 2015

OGŁOSZENIE

 

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Subkowy nr IV/ 19/ 15

z dnia 27 stycznia 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe

odprowadzenie ścieków,

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Subkowach

jako eksploatator sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

na terenie gminy Subkowy podaj e do informacji, że

w okresie od 01.03.2015 do 29.02.2016 r

ulega zmianie cena wody pobranej

z sieci wodociągowej i dostarczonych ścieków.

 

Taryfa za wodę - 3,91 zł netto/m3 ( 4,22zł brutto/m3)

Doliczany abonament 2 zł miesięcznie netto (2,16 zł brutto)

 

Taryfa za ścieki wprowadzane do sieci kanalizacyjnej -

7,14zł netto/m3 (7,71zł brutto/m3)

` Doliczany abonament 2 zł miesięcznie netto (2,16 zł brutto)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-12-21
Data publikacji:2015-12-21
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4930