Gmina Subkowy - portal informacyjny subkowy.pl

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Artykuły

 • Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

  Informujemy o rozpoczęciu programu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków realizowanych na terenie Gminy Subkowy

  Wysokość udzielanej dotacji wynosi 50% kosztów całego zadania, jednak nie więcej niż 8000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).

  O dotacje ubiegać się mogą osoby fizyczne - właściciele budynku mieszkalnego.

  Wszystkie warunki realizacji zadania zawarte są w regulaminie udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków realizowanych na terenie Gminy Subkowy.

  Na 2022 roku Gmina Subkowy przewidziała pulę dofinansowania w kwocie 50 000,00 zł.

  Czytaj Więcej o: Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków