Gmina Subkowy - portal informacyjny subkowy.pl

Gospodarka

Artykuły

  • Informacje ogólne

    Podstawą gospodarki w Gminie Subkowy jest rolnictwo, któremu sprzyjają zarówno warunki naturalne, jak i dotychczasowe tradycje.

    Gmina położona jest w strefie wybitnych walorów o znaczeniu porównywalnym do Żuław Wiślanych. Atutem ziemi subkowskiej są doskonałe gleby o wysokiej I ? III klasie bonitacji. Ogólna powierzchnia gminy wynosi 7780 ha. Użytki rolne zajmują powierzchnię 6380 ha z czego grunty orne stanowią 5271 ha. Użytki rolne stanowią ok 82 % ogólnej powierzchni gminy, w tym grunty orne ok 68 %.

    Wiodącym kierunkiem jest produkcja roślinnej ? uprawa zbóż, głównie pszenicy i pszenżyta, rzepaku oraz buraka cukrowego.

    Czytaj Więcej o: Informacje ogólne