Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Zima 2021 Gmina Subkowy

Zima 2021 Gmina Subkowy

Zima 2021 Gmina Subkowy

Zima 2021 Gmina Subkowy

Zima 2021 Gmina Subkowy

Zima 2021 Gmina Subkowy

„Azbestowe archiwum”

2009 r. - Uchwałą Nr XXIII/209/09 Rady Gminy Subkowy z dnia 10 grudnia 2009 r. przyjęła Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Subkowy na lata 2009-2032.  Więcej na stronie BIP

 

2011 r. - przeprowadzono inwentaryzację wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie gminy Subkowy.

 

2013 r. - przeprowadzona została kampania edukacyjna „Co z tym azbestem?”. W siedzibie Urzędu Gminy oraz szkołach dostępne były darmowe foldery oraz ulotki informujące o zasadach postępowania z azbestem i jego szkodliwości.

 

2015 r. - przeprowadzono I część inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie gminy Subkowy (zaplanowaną na lata 2015-2016).

 

2016 r. - przeprowadzono II część inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie gminy Subkowy (zaplanowaną na lata 2015-2016).

 

11.04.2016r. - do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW) został złożony wniosek o dofinansowanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Subkowy – edycja 2016 konkurs pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”.

Wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania w formie dotacji do kwoty 41.360,00 zł.

6.09.2016r. - podpisana została umowa dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku na dofinansowanie zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Subkowy – edycja 2016”.

Wójt Gminy Subkowy podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW) na dofinansowanie zadania w zakresie usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Subkowy w ramach konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” - edycja 2016. Wysokość dotacji wynosi do 41.360,00 zł co stanowi 85 % kwoty w kosztach kwalifikowanych. Pozostała część kosztów sfinansowana zostanie ze środków budżetu gminy. Ostateczny koszt zadania określony zostanie po wykonaniu zadania, kiedy poznamy dokładną ilość odpadów do unieszkodliwienia.

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs do Urzędu Gminy w Subkowach, od mieszkańców wpłynęło zapotrzebowanie na utylizację 99,934 Mg (ilość szacunkowa pochodząca z wniosków od mieszkańców) z 18 nieruchomości, z czego 21,732 Mg wymaga demontażu z budynków.

Ostatecznie zadanie obejmowało:

1) demontaż, zabezpieczenie, transport i unieszkodliwianie płyt azbestowych  o łącznej masie 12,475 Mg, stanowiących pokrycia dachowe z 5 budynków gospodarczych, z terenu gminy Subkowy;

2) transport, zabezpieczenie i unieszkodliwianie płyt azbestowych o łącznej masie 81,490 Mg, stanowiących pokrycia dachowe na 12 budynkach mieszkalnych i gospodarczych, z terenu gminy Subkowy.

Właścicielami ww. nieruchomości z których zdemontowane i odebrane zostały płyty azbestowe były osoby fizyczne, które zgłosiły do Wójta Gminy Subkowy chęć udziału w konkursie: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego – ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zadanie realizowane było przez Gminę Subkowy na warunkach dofinansowania wynikających z Programu Priorytetowego NFOŚ i GW pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚ i GW Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Celem tego programu jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, a przez to minimalizacja szkodliwego oddziaływania azbestu na ludzi i środowisko

Zadanie objęte wnioskiem dotyczyło demontażu, transportu i unieszkodliwiania 6550 m2 płyt falistych azbestowo – cementowych (93,965 Mg). Koszt kwalifikowany tego zadania wyniósł 37.070,90 zł. z czego 15 % (5.560,63 zł) kosztu tego zadania to udział  środków własnych pochodzących z budżetu gminy Subkowy, natomiast pozostałe 85 % (31.510,27 zł) kosztów zrealizowanego zadania pochodziło ze środków udostępnionych przez NFOŚ i GW oraz WFOŚ i GW w Gdańsku.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.04.2017 r. - do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW) został złożony wniosek o dofinansowanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Subkowy – edycja 2017 w ramach konkurs pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”. Wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania w formie dotacji do kwoty 36.020,00 zł.

08.09.2017 r. - Wójt Gminy Subkowy podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW) na dofinansowanie zadania w zakresie usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Subkowy w ramach konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” - edycja 2017. Wysokość dotacji wynosi do 21.960,00 zł co stanowi 75 % kwoty w kosztach kwalifikowanych. Pozostała część kosztów sfinansowana zostanie ze środków budżetu gminy. Wykonawcą prac będzie firma ECO-POL Sp. z o. o. z Pruszcza, która złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs, do Urzędu Gminy w Subkowach wpłynęło zapotrzebowanie na utylizację 82,988 Mg płyt falistych azbestowych z 32 nieruchomości, z czego 22,963 Mg płyt, zgodnie z wnioskami, zakwalifikowane zostało do demontażu z budynków.

Ostatecznie zadanie obejmowało:

1) demontaż, zabezpieczenie, transport i unieszkodliwianie płyt azbestowych o łącznej masie 13,829 Mg, stanowiących pokrycia dachowe z 7 budynków na terenie 4 nieruchomości z terenu gminy Subkowy;

2) transport, zabezpieczenie i unieszkodliwianie płyt azbestowych o łącznej masie 64,729 Mg, stanowiących pokrycia dachowe z 35 budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie 27 nieruchomościach z terenie gminy Subkowy.

Właścicielami ww. nieruchomości z których zdemontowane i odebrane zostały płyty azbestowe były osoby fizyczne, które zgłosiły do Wójta Gminy Subkowy chęć udziału w konkursie: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego – edycja 2017”, ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zadanie realizowane było przez Gminę Subkowy na warunkach dofinansowania wynikających z Programu Priorytetowego NFOŚ i GW pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚ i GW Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Celem tego programu jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, a przez to minimalizacja szkodliwego oddziaływania azbestu na ludzi i środowisko

Zadanie objęte wnioskiem dotyczyło demontażu, transportu i unieszkodliwiania 5820 m2 płyt falistych azbestowo – cementowych (78,558 Mg). Koszt kwalifikowany tego zadania wyniósł 26.221,51 zł. z czego 25 % (6.555,38 zł) kosztów to udział  środków własnych pochodzących z budżetu gminy Subkowy, natomiast pozostałe 75 % (19.666,13 zł) kosztów zrealizowanego zadania pochodziło ze środków udostępnionych przez NFOŚ i GW oraz WFOŚ i GW w Gdańsku. Zgodnie z nowymi zasadami konkursu, do kosztów kwalifikowanych nie zalicza się podatku VAT, w związku z czym koszt 2.097,72 zł stanowi dodatkowy koszt, który został pokryty ze środków pochodzący z budżetu gminy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs, do Urzędu Gminy w Subkowach wpłynęło zapotrzebowanie na utylizację 247,611 Mg płyt falistych azbestowych z 54 nieruchomości, z czego 81,957 Mg płyt, zgodnie z wnioskami, zakwalifikowane zostało do demontażu z budynków. W ramach konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego – edycja 2021”, prowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – Gmina Subkowy przeprowadziła działania mające na celu:

1) demontaż, zabezpieczenie, transport i unieszkodliwianie płyt azbestowych o łącznej masie  53,308 Mg, stanowiących pokrycia dachowe budynków, na terenie 15 nieruchomości znajdujących się w gminie Subkowy.;

2) transport, zabezpieczenie i unieszkodliwianie płyt azbestowych o łącznej masie 165,112 Mg, stanowiących pokrycia dachowe budynków, na terenie 31 nieruchomości znajdujących się w gminie Subkowy.

Zadanie realizowane było przez Gminę Subkowy na warunkach dofinansowania wynikających z Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Celem tego programu jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, a przez to minimalizacja szkodliwego oddziaływania azbestu na ludzi i środowisko.

Zadanie objęte wnioskiem dotyczyło demontażu, transportu i unieszkodliwiania 15866,59 m2 płyt falistych azbestowo – cementowych (218,420 Mg). Koszt kwalifikowany tego zadania wyniósł 82463 zł z czego 24739 zł kosztów to udział środków własnych pochodzących z budżetu gminy Subkowy, natomiast pozostałe 57724 zł kosztów zrealizowanego zadania pochodzi ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Gdańsku.

 

Banery/Logo