Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Zima 2021 Gmina Subkowy

Zima 2021 Gmina Subkowy

Zima 2021 Gmina Subkowy

Zima 2021 Gmina Subkowy

Zima 2021 Gmina Subkowy

Zima 2021 Gmina Subkowy

Stawka za odpady komunalne

Zgodnie z Uchwałą XVII/120/20 Rady Gminy Subkowy z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty od 1 lipca 2020 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi w przypadku nieruchomości zamieszkałej: 26 zł od osoby za miesiąc.
Aby obliczyć właściwą wysokość opłaty, należy odpowiednią stawkę pomnożyć przez liczbę osób zamieszkujących nieruchomość lub lokal.
Ustala się ulgę za kompostownik w wysokości 1 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego nieruchomość jednorodzinną. Ulga nie dotyczy nieruchomości wielorodzinnych.
Ważne: osoby, które chcą skorzystać z ulgi, muszą złożyć nową deklarację.
Nową deklarację muszą złożyć też osoby, które dotychczas zbierały odpady wyłącznie w sposób zmieszany.

W przypadku nieruchomości użyteczności publicznej oraz części niemieszkalnej nieruchomości mieszanych ustala się stawkę za opłatę w wysokości
1)za pojemnik 110 litrów – 6,00 zł;
2)za pojemnik 120 litrów – 6,00 zł;
3)za pojemnik 240 litrów – 12,00 zł;
4)za pojemnik 700 litrów – 35,00 zł;
5)za pojemnik 1100 litrów – 54,00 zł.
Pojemniki 110 i 700 litrów przeznaczone są wyłącznie na popiół.
Aby obliczyć właściwą wysokość opłaty, należy zadeklarować odpowiednie pojemniki i ich liczbę, pomnożyć ich liczbę przez stawkę i zsumować.
Ważne: właściciele (użytkownicy) nieruchomości mieszanych muszą złożyć deklarację obejmującą obie części nieruchomości (tj. mieszkalną i usługową).
W przypadku nieruchomości mieszanych należy zsumować obie stawki odpadów.

Uwaga: w przypadku stwierdzenie nieprowadzenia zbiórki selektywnej zostanie naliczona opłata podwyższona w wysokości trzykrotności ww. stawek.

Link do uchwały.

Opłatę wnosi się do 15 dnia każdego miesiąca na indywidualne konto bankowe, u sołtysów lub za pomocą karty bankomatowej w Urzędzie Gminy w Subkowach, pokój nr 7.

Banery/Logo