Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Weź udział w debacie nad raportem o stanie gminy!

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Weź udział w debacie nad raportem o stanie gminy!

 
Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) Wójt Gminy Subkowy w terminie do 31 maja 2021 r. przedstawił Radzie Gminy Subkowy raport o stanie gminy Subkowy za 2020 rok.

Podczas XXVI Sesji Rady Gminy Subkowy w dniu 22 czerwca 2021 r. odbędzie się debata nad raportem.

Mieszkaniec, który chciałby wziąć udział w debacie nad raportem o stanie gminy, zobowiązany jest złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie, poparte podpisami - co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu 21 czerwca 2021 r.

Mieszkańcy dopuszczani będą do głosu według kolejności zgłoszeń.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest poniżej, a  także  na stanowisku ds. obsługi Rady Gminy w pokoju Nr 20 Urzędu Gminy w Subkowach.

  • Raport za 2020 r.
    zał. nr 1
    zał. nr 2

  • Zgłoszenie udziału w debacie nad raportem gminy

KLAUZULA INFORMACYJNA

do zgłoszenia udziału w debacie nad raportem o stanie gminy

Zgodnie z art. 13 oraz 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, Administrator informuje, że:

 

1.      Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Subkowy, z siedzibą przy ul. Józefa Wybickiego 19a, 83-120 Subkowy.

2.      Inspektor Ochrony Danych

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych – za pomocą adresu e – mail: iod@subkowy.pl oraz numeru telefonu: 696 011 969.

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań wynikających z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (udział w debacie nad raportem o stanie gminy).

4. Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe. Dane zostaną udostępnione publicznie w trakcie trwania sesji Rady Gminy Subkowy, na której odbędzie się debata.

5. Informacja o przekazaniu danych do państw trzecich

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

6. Okres przechowywania danych

Administrator może przetwarzać dane osobowe przez okres realizacji ustawowych zadań określonych przepisami obowiązującego prawa.

7. Prawa osób, których dane są przetwarzane

Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

8. Obowiązek podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udzialu w debacie nad raportem o stanie gminy Subkowy.

9. Profilowanie danych osobowych

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Banery/Logo